Polacy w najlepszych nastrojach od lat. Bijemy europejską średnią

Polacy w najlepszych nastrojach od lat. Bijemy europejską średnią

Wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, który każdego miesiąca publikuje GfK – An NIQ Company, od 6 miesięcy utrzymuje się "nad kreską". To pierwsza taka sytuacja od wybuchu pandemii w 2020 roku.

Nastroje polskich konsumentów w czerwcu 2024 roku

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK – An NIQ Company w czerwcu 2024 roku wyniósł 3,5 pkt, co oznacza praktycznie identyczny wynik w porównaniu do poprzedniego miesiąca (spadek o zaledwie 0,1 pkt m/m). 

„Trójka” widoczna obecnie w Barometrze to wynik, który jeszcze przed rokiem każdy przedsiębiorca „brałby w ciemno”. Brak widocznych zmian w głównym wskaźniku to sygnał od konsumentów, że czują się oni po prostu bezpiecznie. I trudno się temu dziwić.

Barbara Lewicka, Senior Director w GfK – An NIQ Company

Dobre nastroje polskich konsumentów, jak wyjaśnia Barbara Lewicka, wynikają między innymi z tego, że nie mierzymy się obecnie z dilnymi zawirowaniami gospodarczymi, a na rynku pracy obserwowana jest stabilizacja. Do tego dochodzi jeszcze znaczne hamowanie inflacji, które obserwowaliśmy w pierwszej połowie roku. "To dobry czas dla rynku, który – mamy nadzieję – będzie trwać jeszcze długo" – kwituje ekspertka.

Europa w tyle

W gorszych niż Polacy – ale w systematycznie poprawiających się – nastrojach konsumenckich znajdują się przedstawiciele większości państw unijnych. W ich przypadku średnia dla czerwca br. wyniosła -12,9, czyli 0,3 jednostki lepiej niż przed miesiącem.

Co wpłynęło na nastroje Polaków?

Z danych GfK – An NIQ Company wynika, że w czerwcu br. pogorszyła się część kluczowych wskaźników – np. w zakresie oceny obecnej sytuacji własnych finansów oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Lepiej niż przed miesiącem oceniamy skłonność do wydatków na dobre trwałe oraz z większym optymizmem spoglądamy na stan naszych portfeli w przyszłości. Wciąż bardzo wyraźne zmiany obserwujemy w perspektywie długofalowej. Przed rokiem składowe barometru były nawet o kilkanaście jednostek gorsze.

W czerwcu zniknęła, widoczna jeszcze przed miesiącem, dysproporcja wyników w podziale na płeć. Wyniki dla kobiet i mężczyzn okazały się tym razem niemal identyczne. Wciąż bardzo duże różnice zaobserwować można w przypadku podziału na wiek, ale są one znacznie mniejsze niż w maju – sięgają ponad niespełna 25 jednostek (w maju różnica wynosiła nawet 40).

W najlepszych nastrojach konsumenckich niezmiennie znajdują się ludzie młodzi (od 15 do 29 lat), gdzie wskaźnik to nawet ponad 20 na plusie. Dla porównania badani z grupy 50-59 i powyżej 60 lat odnotowali średnik wskaźnik nastrojów na poziomie sięgającym kolejno -4,3 i -2,8 jednostki, co stanowi bardzo dużą poprawę w relacji miesiąc do miesiąca.

Źródło danych: Badanie zrealizowano w dniach 7-12 czerwca 2024 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna Barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.


foto: stockadobe(pressmaster)/ GfK – An NIQ Company

Reklama