Carrefour sfinalizował miliardowe przejęcie

Carrefour poinformował o zakończeniu przejęcia sklepów sieci Cora i Match we Francji. Transakcją było objętych łącznie 60 hipermarketów i 115 supermarketów. Akwizycja ma umocnić obecność detalisty w regionach, w których do tej pory znajdowało się niewiele sklepów Carrefour.

Dołączone w wyniku transakcji o wartości 1,05 mld euro sklepy reprezentują około 2,4% udziałów w rynku dystrybucji żywności we Francji. Jak poinformował Carrefour, transakcja została zrealizowana w 100% w gotówce.

Cora i Match w portfelu Carrefour

W poniedziałek 1 lipca br. Carrefour poinformował o uzyskaniu zgody francuskiego Urzędu Ochrony Konkurencji na sfinalizowanie transakcji. Urząd musi jeszcze podjąć decyzję co do meritum i ewentualnych środków zaradczych do końca pierwszego kwartału 2025 roku.

W międzyczasie Carrefour zamierza rozpocząć program integracji nowych szyldów. Detalista wprowadzi na sklepowe półki obydwu szyldów swoje marki własne. Hipermarkety Cora zostaną przekształcone w Carrefour jeszcze przed koniec 2024 roku. Jeśli chodzi o Match, Grupa zamierza utrzymać i wzmocnić szyld, który cieszy się silnym kapitałem marki w północno-wschodniej Francji, równolegle z Carrefour Market.

130 mln euro wkładu w EBITDA

Jak informuje detalista, potencjał synergii został skorygowany w górę, osiągając dodatkowy wkład w EBITDA w wysokości 130 mln euro w ujęciu rocznym do 2027 r. (w porównaniu do 110 mln euro poprzednio). Połowa zostanie wygenerowana przez przyspieszenie wyników handlowych sklepów: w następstwie inwestycji handlowych, wprowadzenia produktów marki Carrefour, rozwoju omnichannel oraz wdrożenia usług finansowych i handlowych.

Lokalizacje przejętych sklepów Cora i Match we Francji
Źródło: Prezentacja Grupy Carrefour "Acquisition of Cora and Match in France"

Druga połowa będzie pochodzić z optymalizacji kosztów, w szczególności poprzez zyski z zakupów bezpośrednich i pośrednich oraz uwspólnienie kosztów marketingu i reklamy. Związane z tym koszty integracji, rozłożone głównie na lata 2024-2025, szacowane są na 250 mln euro (w porównaniu do 200 mln euro wcześniej), w tym około 150 mln euro kosztów operacyjnych i około 100 mln euro inwestycji (Capex).

Sfinalizowane przejęcie jest największą od dwudziestu lat transakcją Carrefour we Francji. Jak komentuje Alexandre Bompard, prezes i dyrektor generalny Grupy Carrefour, operacja ta demonstruje zdolności Grupy Carrefour do realizacji strategii wzrostu zewnętrznego.


foto: mat. redakcji

Reklama