Tetra Pak opublikował Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2023

Tetra Pak opublikował Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2023

Tetra Pak zaprezentowała Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2023, który podsumowuje postępy firmy w realizacji celów w tym zakresie. Opublikowany po raz 25. dokument obejmuje m.in. opis działań na rzecz transformacji systemów żywnościowych[1] z wytyczeniem czterech kluczowych ścieżek i celów przedstawionych na konferencji COP28. Informacje przedstawione w podsumowaniu zostały podzielone na pięć współzależnych obszarów: systemy żywnościowe, gospodarka o obiegu zamkniętym, klimat, środowisko naturalne, a także zrównoważony rozwój społeczny.

Raport zrównoważonego rozwoju Tetra Pak

Raport zrównoważonego rozwoju Tetra Pak za rok obrotowy 2023 zakończony 31 grudnia 2023 potwierdza, że w okresie minionych 5 lat firma uzyskała 20% redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu wartości [Zakresy 1, 2 i 3. Zakres 1 obejmuje bezpośrednie emisje z własnych lub kontrolowanych źródeł. Zakres 2 obejmuje pośrednie emisje związane z wytwarzaniem zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia zużywanych przez jednostkę raportującą. Zakres 3 obejmuje wszystkie inne emisje pośrednie, które występują w łańcuchu wartości firmy]. 

Ponadto firma poinformowała o 47% redukcji emisji GHG we własnej działalności operacyjnej [Zakresy 1, 2 oraz podróże służbowe. Zakres 1 obejmuje bezpośrednie emisje ze źródeł własnych lub kontrolowanych. Zakres 2 obejmuje pośrednie emisje związane z wytwarzaniem zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia zużywanych przez jednostkę raportującą].

Uzyskane wyniki przybliżają dostawcę rozwiązań do przetwarzania i pakowania żywności do realizacji celu polegającego na uzyskaniu neutralności emisyjnej działalności operacyjnej firmy do roku 2030 [Zakresy 1, 2 oraz podróże służbowe – w porównaniu do poziomu z roku 2019]. To także kolejny krok na drodze do realizacji długoterminowej ambicji firmy Tetra Pak, która we współpracy z dostawcami, klientami oraz innymi partnerami dąży do osiągnięcia neutralności emisyjnej w całym łańcuchu wartości do roku 2050 [Zakresy 1, 2 i 3 – w porównaniu do poziomu z roku 2019].

Nowe opakowanie od Tetra Pak

Istotnym osiągnięciem w raportowanym okresie było wprowadzenie na rynek aseptycznego opakowania kartonowego na żywność płynną z alternatywną barierą papierową, co przełożyło się na redukcję śladu węglowego tego opakowania o jedną trzecią (33%). Mowa o modelu Tetra Pak „Carton CO2 Calculator” w wersji 9 (ważny od 1 stycznia 2023 r.) zweryfikowanym przez Carbon Trust™. Pomiar był zgodny z modelem „cradle to grave” dla kartonu Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf z wykorzystaniem polimerów roślinnych w powłoce oraz barierze papierowej w porównaniu ze standardowym opakowaniem Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf. Zakres geograficzny: dane branżowe dla obszaru UE.

Działanie to przybliżyło Tetra Pak do realizacji ambicji stworzenia najbardziej zrównoważonego opakowania na żywność na świecie. Jak precyzuje firma, ambicją Tetra Pak jest stworzenie „najbardziej zrównoważonego opakowania na żywność na świecie”. Oznacza to projektowanie opakowań wykonanych z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu, pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny, przyczyniających się do ochrony klimatu, zasobów i przywracania różnorodności biologicznej naszej planety; wkład w rozwój niskoemisyjnej, wygodnej i bezpiecznej produkcji i dystrybucji jako sposobu budowania odpornego na zmiany systemu żywnościowego zapewniającego pełny obieg surowców. 

Nowe opakowanie jest efektem prac badawczo-rozwojowych, w które firma zainwestowała 100 mln euro w samym tylko 2023 roku, zapowiadając dalsze coroczne inwestycje na podobnym poziomie w okresie kolejnych 5-10 lat.

Chcąc zapewnić możliwość zrównoważonego wyżywienia rosnącej populacji świata w branży spożywczej coraz istotniejsza staje się współpraca. Dzięki globalnemu zasięgowi naszej firmy i kompleksowym rozwiązaniom mamy możliwość podejmowania wspólnych działań z partnerami w całym łańcuchu wartości: od rolników i producentów żywności, przez dostawców, aż po decydentów, konsumentów i innych interesariuszy. Mamy poczucie odpowiedzialności, która wiąże się z tą rolą, dlatego stale angażujemy się w proces transformacji światowych systemów żywnościowych – zależy nam na tym, aby stawały się bezpieczniejsze, bardziej odporne na zmiany, a jednocześnie bardziej zrównoważone.

Adolfo Orive, prezes i dyrektor generalny Tetra Pak

Raport Tetra Pak opisuje ponadto inne osiągnięcia firmy w roku 2023 oraz aktualne inicjatywy, których celem jest ochrona żywności, ludzi i planety.


foto: mat. prasowe

Reklama