Siła nabywcza Polaków. W tym rankingu zajmujemy trzecie miejsce od końca

Siła nabywcza Polaków. W tym rankingu zajmujemy trzecie miejsce od końca

Średnia siła nabywcza w handlu detalicznym w Europie wynosi 6 517 euro na mieszkańca. Najwięcej do wydania w tym sektorze mają obywatele Luksemburga – ich detaliczna siła nabywcza wynosi 12 067 euro. Najniższą kwotę do rozdysponowania mają natomiast mieszkańcy Rumunii. Niedaleko przed nimi znajdują się Polacy.

Sile nabywczej europejskich konsumentów przyjrzał się w najnowszym badaniu GfK – an NIQ Company. Z raportu "GfK Retail Purchasing Power Europe" dowiadujemy się nie tylko o słabej w perspektywie średniej europejskiej pozycji Polski, ale także o znaczących różnicach, które zachodzą także wewnątrz regionów europejskich krajów.

Siła nabywcza Europejczyków. Tyle wydajemy w sklepach

Mieszkańcy 25 krajów europejskich, uwzględnionych w badaniu GfK – an NIQ Company, dysponują łącznie kwotą prawie 3,4 biliona euro na wydatki w handlu detalicznym. Średnia siła nabywcza dla handlu detalicznego wynosi 6 517 euro na mieszkańca.

Liderem rankingu jest Luksemburg – jego obywatele mają do dyspozycji po 12 067 euro, czyli ponad 85% powyżej średniej. Na drugim i trzecim miejscu plasują się Szwajcaria i Dania. Najbliżej średniej są Niemcy z kwotą 6 667 euro.

Polska niemal na końcu rankingu

Przeciętny Polak wydaje w sklepach 4 051 euro w skali roku. Wynik ten plasuje nas znacznie poniżej przeciętnych wydatków detalicznych w Europie. Jak zauważa Agnieszka Szlaska-Bąk, Polacy przeznaczają znaczącą część swoich dochodów netto na wydatki związane z handlem detalicznym.

W porównaniu z innymi krajami europejskimi, wydatki detaliczne w Polsce są poniżej przeciętnych. Jeśli odniesiemy tę kwotę do ogólnej siły nabywczej, to okaże się, że polscy konsumenci wydają na handel detaliczny znaczącą część swoich dochodów netto. Podobna sytuacja ma miejsce w wielu krajach Europy Wschodniej, na Węgrzech jest to nawet ponad połowa. Wynika to głównie z faktu, że mieszkańcy Europy Wschodniej mają niższe dochody. Z kolei w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy Niemczech udział wydatków w handlu detalicznym do całkowitej siły nabywczej jest stosunkowo niski 

Agnieszka Szlaska-Bąk, Client Business Partner w zespole geomarketingu w GfK - an NIQ Company

Ranking siły nabywczej europejskich konsumentów

Według badania GfK – an NIQ Company, 13 z 25 analizowanych krajów ma ponadprzeciętną siłę nabywczą na zakupy w handlu detalicznym Poniżej średniej jest 12 krajów, a na ostatnim miejscu plasuje się Rumunia z wynikiem 2 986 euro, co odpowiada niecałym 46% średniej.

Pełen ranking siły nabywczej Europejczyków kształtuje się następująco:

 • Luksemburg - siła nabywcza dla handlu detalicznego na mieszkańca: 12 067 euro 
 • Szwajcaria - 11 617 euro
 • Dania - 9 479 euro
 • Finlandia - 8 711 euro
 • Francja - 8 634 euro
 • Szwecja - 8 352 euro
 • Norwegia - 8 284 euro
 • Austria - 8 041 euro
 • Belgia - 7 666 euro
 • Irlandia - 7 467 euro
 • Holandia - 7 314 euro
 • Wielka Brytania - 6 685 euro
 • Niemcy - 6 667 euro
 • Hiszpania - 6 017 euro
 • Portugalia - 5 892 euro
 • Włochy - 5 861 euro
 • Słowenia - 5 612 euro
 • Chorwacja - 5 318 euro
 • Słowacja - 4 914 euro
 • Czechy - 4 753 euro
 • Węgry - 4 572 euro
 • Polska - 4 051 euro
 • Serbia - 3 977 euro
 • Bułgaria - 3 808 euro
 • Rumunia - 2 986 euro

Znaczne różnice wewnątrz krajów

Analiza siły nabywczej Europejczyków ujawniła nie tylko znaczne różnice pomiędzy krajami, ale także – wewnątrz poszczególnych państw. Przykładem jest chociażby Wielka Brytania. Jak podają autorzy raportu, podział na regiony pokazuje, że siła nabywcza w zachodniej części Londynu jest dwukrotnie wyższa niż średnia krajowa i jest nawet 2,6 razy wyższa niż w zajmującym ostatnie miejsce regionie Sunderland.

Z danych GfK – an NIQ Company wynika ponadto, że regiony w europejskich stolicach i wokół nich często wyróżniają się ponadprzeciętną siłą nabywczą w handlu detalicznym. Poza Wielką Brytanią, taka sytuacja ma miejsce m.in. we Francji, na Węgrzech i w krajach skandynawskich. "Również w Polsce dysproporcje pomiędzy powiatami są duże" – zauważa Agnieszka Szlaska-Bąk

Co ciekawe, mieszkańcy największych [polskich - przyp. red.] aglomeracji wydają zdecydowanie więcej na zakupy w sklepach, jednak procentowo w ich ogólnej sile nabywczej wydatki te stanowią zdecydowanie mniej niż w biedniejszych regionach kraju. Dzieje się tak nie tylko z powodu wyższych dochodów, ale również ze względu na inny styl i większe wydatki na usługi czy szeroko rozumianą rozrywkę.

Agnieszka Szlaska-Bąk, Client Business Partner w zespole geomarketingu w GfK - an NIQ Company

Źródło danych: Badanie "GfK Retail Purchasing Power Europe" jest dostępne dla 25 krajów europejskich i uwzględnia także ich regiony, wraz z danymi dotyczącymi ogólnej siły nabywczej, siły nabywczej dla produktów detalicznych, a także mieszkańców i gospodarstw domowych.

Co to Siła Nabywcza dla handlu detalicznego? Siła Nabywcza dla handlu detalicznego to część ogólnej siły nabywczej GfK, którą konsumenci mogą wydać na zakupy w sektorze detalicznym. Siła nabywcza jest miarą dochodu rozporządzalnego po odliczeniu podatków i składek na cele charytatywne; obejmuje także wszelkie otrzymane świadczenia. Badanie wskazuje wartości siły nabywczej przypadającej na osobę, na rok, w euro i jako indeks. Siła nabywcza GfK opiera się na nominalnym dochodzie rozporządzalnym mieszkańców, co oznacza, że wartości nie są korygowane o inflację. Obliczenia są przeprowadzane na podstawie zgłoszonych dochodów i zarobków, statystyk dotyczących świadczeń rządowych, a także prognoz ekonomicznych dostarczanych przez instytuty ekonomiczne.


foto: mat. redakcji

Reklama