Sejm głosował w sprawie niedziel handlowych. Zdecydowała różnica 9 głosów

Sejm głosował w sprawie niedziel handlowych. Zdecydowała różnica 9 głosów

Sejm głosował w piątek nad poselskim projektem nowelizacji ustawy dotyczącej handlu w niedzielę, zgłoszonym przez partię Polska 2050. Projekt zakładał wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Za pracę w te dni pracownikom przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie. Dodatkowo mieliby oni zagwarantowany dodatkowy dzień wolny, przypadający w okresie od sześciu dni przed do sześciu dni po pracującej niedzieli. Wiemy już, co posłanki i posłowie zdecydowali podczas głosowania.

Tak głosowały posłanki i posłowie

W piątkowym głosowaniu nad wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu wzięło udział 458 posłów. Za odrzuceniem głosowało 209 posłów, przeciw było 218, a dwóch wstrzymało się od głosu. W rezultacie projekt nie został odrzucony i trafi teraz do komisji sejmowych.

Jak głosowali członkowie poszczególnym partii? 

Klub PiS jednogłośnie głosował za odrzuceniem projektu, co przełożyło się na 172 głosy. Wśród posłów Koalicji Obywatelskiej, 153 było przeciw odrzuceniu, a jeden za. Klub Lewicy miał 23 głosy za odrzuceniem i jeden przeciw. Posłowie Konfederacji podzielili się - 10 osób było za odrzuceniem, a cztery przeciw. Wszyscy obecni posłowie Polski 2050, czyli 30 osób, oraz 29 posłów PSL opowiedziało się przeciw odrzuceniu projektu. Ponadto jeden niezrzeszony poseł głosował przeciw odrzuceniu.

Co dalej z projektem ustawy o niedzielach handlowych?

Po głosowaniu projekt ustawy został skierowany do Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, gdzie będą kontynuowane prace nad jego dalszymi losami.

Aktualnie obowiązująca ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku i zakazuje handlu w te dni, z wyjątkiem wybranych niedziel: ostatnich niedziel stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, niedzieli przed Wielkanocą oraz dwóch niedziel przed Bożym Narodzeniem.

Projekt nowelizacji proponowany przez Polskę 2050, jeśli zostanie przyjęty, oznaczałby istotną zmianę w obowiązującym prawie, pozwalając na większą elastyczność w handlu i zapewniając dodatkowe korzyści dla pracowników. 


foto: mat. redakcji

Reklama