Hiperinflacja sprzed wieku wciąż kształtuje nasze oczekiwania. Naukowcy mają dowody

Hiperinflacja sprzed wieku wciąż kształtuje nasze oczekiwania. Naukowcy mają dowody

Mieszkańcy terenów dzisiejszych Niemiec i Polski, które w latach 1922-1923 doświadczyły hiperinflacji mają obecnie wyższe oczekiwania inflacyjne. Średnio oczekiwania inflacyjne wynoszą tam 6,7%, w porównaniu do 5,3% na terenach, gdzie inflacja nie była tak dotkliwa.

O wynikach badania przeprowadzonego przez międzynarodowy zespół naukowców, którzy przyglądali się długoterminowemu wpływowi gwałtownych wzrostów inflacji na oczekiwania inflacyjne, pisze Polski Instytut Ekonomiczny w najnowszym Tygodniku Gospodarczym. Okazuje się, że wpływ ten jest widoczny nawet po stu latach od wystąpienia zjawiska. 

Oczekiwania inflacyjne przekazywane z pokolenia na pokolenie

W badaniu zbadano wiele gospodarstw domowych. Wśród nich znalazło się także niemal 1,5 tysiąca domostw, które w latach 1920-1924 należały do Niemiec, a obecnie są częścią Polski. Wyniki pokazały, że w obszarach, gdzie po wojnie migracje ludności były mniej intensywne, oczekiwania inflacyjne są wyżej zakotwiczone. To sugeruje, że doświadczenia inflacyjne mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Okazuje się jednak, że na pokoleniowe przekazywanie doświadczeń inflacyjnych wpływa nie tylko środowisko domowe, ale także media. Naukowcy przeanalizowali  69 tys. artykułów z 99 gazet. Temat hiperinflacji znacznie częściej pojawiał się w mediach z obszarów, które doświadczyły tego zjawiska, co sprawia, że pamięć o hiperinflacji jest tam bardziej żywa w świadomości społecznej.

Uwarunkowania sięgające lata wstecz

Oprócz wpływu na oczekiwania inflacyjne, badania pokazały, że doświadczenia hiperinflacji wpływają również na decyzje inwestycyjne. Gospodarstwa domowe z terenów z wyższą inflacją historyczną inwestują mniej w obligacje skarbu państwa, co jest wynikiem ich przekonania o niskiej atrakcyjności realnych zwrotów z tych inwestycji.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z DANYMI RYNKOWYMI I ANALIZAMI

SPRAWDŹ NOWE RAPORTY

Interesującym odkryciem jest również związek między wysokimi oczekiwaniami inflacyjnymi a decyzjami finansowymi. Badania z 2017 roku wskazują, że gospodarstwa domowe z wyższymi oczekiwaniami inflacyjnymi gromadzą mniej majątku, są mniej zadłużone i inwestują mniej w aktywa takie jak akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne.


foto: stockadobe(pixel-shot)

Reklama