Hochland Polska opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju 2023

Hochland Polska opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju 2023

Jak co roku Hochland Polska przygotował raport na temat Zrównoważonego Rozwoju, który jest jednym z pięciu głównych filarów strategii firmy. Publikcja obejmuje działania w obszarze ESG w roku 2023 i można ją pobrać ze strony Hochland Polska.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska

Zrównoważony Rozwój dotyczy wszystkich obszarów działalności Hochland Polska. Firma ma pełną świadomość, że nie da się zrealizować długofalowych celów biznesowych z pominięciem kwestii ESG (Environment, Social, Governance).

Odpowiedzialność za Środowisko, Społeczeństwo i Ład korporacyjny to klucz do zachowania równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o naturę i poprawą jakości życia. O podejmowanych przez firmę decyzjach, wdrożonych innowacjach i rozpoczętych inwestycjach można przeczytać w opublikowanym właśnie Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska 2023.

Hochland jest firmą wybiegającą w przyszłość, świadomą wywieranego wpływu na otoczenie oraz rzeczywistych i przyszłych oddziaływań środowiska na działalność Spółki. Wyzwania z obszaru Zrównoważonego Rozwoju realizujemy zarówno poprzez inwestycje, jak również dzięki zwiększaniu świadomości pracowników, rolników, partnerów handlowych i  konsumentów. Regularnie wdrażamy innowacyjne technologie wspierające gospodarkę niskoemisyjną i  cyrkularną, a w codziennej pracy stosujemy praktyki odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw. Stawiamy na aktywną komunikację z  pracownikami, a także wspieramy organizacje charytatywne i lokalne społeczności.

Joanna Kamińska, Menadżer ds. Zrównoważonego Rozwoju w Hochland Polska

Pełna wersja raportu Raport Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska 2023 w języku polskim: https://www.hochland-group.com/pl/zrownowazony-rozwoj.htm


foto: mat. partnera

Reklama