PIE: Inflacja w Rosji przyspiesza. W kraju rośnie spirala płacowa

PIE: Inflacja w Rosji przyspiesza. W kraju rośnie spirala płacowa

Wzrost cen w Rosji znacząco przekracza cel inflacyjny wynoszący 4 procent. Zjawisko to trwa już niemal rok. Według analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), głównym powodem tej sytuacji są niedobory pracowników, spowodowane masową emigracją oraz poborami do wojska. W rezultacie, przedsiębiorcy starają się utrzymać wysoko wykwalifikowane kadry za wszelką cenę, co napędza wzrost wynagrodzeń. W ciągu ostatnich 12 miesięcy średnie wynagrodzenie wzrosło o 17,1 procent, co oznacza również wysoki wzrost w ujęciu realnym.

W celu przeciwdziałania rosnącej inflacji, Bank Centralny Rosji utrzymuje główną stopę procentową na wysokim poziomie. Od drugiej połowy 2023 roku stopa procentowa była kilkakrotnie podnoszona – z 7,5 procent do 16 procent w ciągu pięciu miesięcy. 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z INFORMACJAMI Z RYNKU:

Obserwuj nas w Google News

Jak zauważają eksperci PIE, mimo tego popyt wewnętrzny nadal stwarza ryzyko proinflacyjne, co może prowadzić do dalszych podwyżek stóp procentowych. "Tak mocno restrykcyjna polityka negatywnie wpłynie na wzrost gospodarczy" – prognozuje PIE.

Rosja chce kontrolować publikacje mediów o inflacji

Inflacja w Rosji wyniosła 8 procent w maju bieżącego roku, co jest znaczącym odchyleniem od celu inflacyjnego. W odpowiedzi na rosnące ceny, rząd wprowadza niekonwencjonalne metody walki z inflacją – donosi PIE.

Federalna Służba Antymonopolowa (FAS) ostrzegła jeden z największych portali informacyjnych, Infoline, przed publikacją prognoz inflacyjnych, twierdząc, że negatywne prognozy podgrzewają oczekiwania inflacyjne i sztucznie zwiększają wzrost cen. FAS będzie monitorować publikacje ekonomistów, aby kontrolować wpływ prognoz na rynek.


foto: stockadobe(jmubalde)

Reklama