Spomlek wchłania okręgową spółdzielnie. Chce stworzyć większy i silniejszy podmiot

Spomlek wchłania okręgową spółdzielnie. Chce stworzyć większy i silniejszy podmiot

Po roku od ogłoszenia zamiaru połączenia z OSM w Bychawie, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek otrzymała zgodę na dokonanie transakcji od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Połączenie formalnie nastąpi 1 lipca 2024 roku. OSM w Bychawie przestanie wtedy istnieć. 

Problemy mniejszych podmiotów

Decyzję o połączeniu OSM Bychawa podjęła dwa lata temu, kiedy to zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw produkcyjnych, rosnące koszty oraz sytuacja geopolityczna spowodowały, że zaczęto się zastanawiać nad przyszłością spółdzielni. 

Konkurencja ze strony silniejszych podmiotów oraz wzrost cen spowodowały problemy z pozyskiwaniem surowca. Stanęliśmy przed dylematem, co dalej? Decyzja o konsolidacji była więc naturalnym krokiem w obliczu tych wyzwań.

Ewa Bartnik, prezes OSM w Bychawie

Jak wspomina Ewa Bartnik, kluczowym momentem dla OSM Bychawa było spotkanie z zarządem SM Spomlek. To miało miejsce jeszcze jesienią 2022 roku. "Po pierwszej rozmowie z Zarządem i odwiedzinach zakładu w Młynarach, który został przejęty ponad 10 lat temu, wiedziałam, że połączenie to właściwa droga" – przyznaje prezes. 

Wyzwania i nowe szanse

Jak przyznają przedsiebiorstwa, utrzymanie wysokich standardów jakości produktów jest kluczowym wyzwaniem w procesie integracji firm. Ewa Bartnik podkreśla, że z załogą, jaką ma oraz wsparciem pracowników Spomleku, są gotowi sprostać wszelkim trudnościom. Dla nich to połączenie jest szansą, a nie problemem. 

Mamy już konkretne plany zagospodarowania zakładu w Bychawie – chcemy zainwestować w nowoczesne technologie, rozwijać produkcję i wprowadzać nowe, innowacyjne produkty na rynek. Wierzymy, że dzięki tym działaniom, zakład w Bychawie stanie się jednym z filarów naszej firmy, przyczyniając się do jej dalszego rozwoju i sukcesu.

Paweł Gaca, prezes SM Spomlek

foto: mat. prasowe

Reklama