Lider rynku dostawców żywności ekologicznej zamyka pierwszy kwartał na plusie

Lider rynku dostawców żywności ekologicznej zamyka pierwszy kwartał na plusie

Bio Planet podsumowuje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku. W tym czasie firma wypracowała przychody na poziomie 77,1 mln zł, czyli o 12% wyższe niż w pierwszym kwartale 2023 roku, kiedy wyniosły 69,0 mln zł. Od stycznia do marca spółka wprowadziła do oferty ponad 300 nowych pozycji pochodzących od stałych partnerów, a także pod przejętą marką NaturaVena. 

Bio Planet: Pozytywny początek roku

Przychody netto ze sprzedaży Spółki w I kwartale 2024 roku wzrosły o 10,7% w porównaniu do I kwartału w roku ubiegłym, zaś koszty wzrosły o 11,8%. Zysk netto Spółki za I kwartał 2024 roku był o 2,1 % niższy niż osiągnięty w analogicznym okresie w roku 2023. Największy wpływ na niższy wzrost zysku miały rosnące koszty związane z wynagrodzeniami i usługami obcymi.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z INFORMACJAMI Z RYNKU:

Obserwuj nas w Google News

Początek 2024 roku oceniamy pozytywnie. Po raz kolejny powiększyliśmy sprzedaż o 12% r/r, osiągając tym samym przychody na poziomie ponad 77 mln, w porównaniu z 69 mln w roku poprzednim. W realizacji dobrych wyników w kolejnych miesiącach powinien pomóc nam niski kurs euro. Utrzymanie się waluty na podobnych do obecnych poziomach będzie miało dodatni wpływ na przyszłe wyniki Spółki ze względu na dużą liczbę towarów i surowców kupowanych przez Spółkę zagranicą.

Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet S.A.

Najważniejszym celem Spółki na najbliższe miesiące jest optymalizacji pracy magazynu i udoskonaleniu usług dropshippingowych. W opinii Zarządu te działania w dłuższej perspektywie przełożą się na poprawę rentowności Spółki.


foto: Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet S.A. (mat. prasowe)

Reklama