Hochland Polska przełącza się na system SAP S4/HANA

Hochland Polska przełącza się na system SAP S4/HANA

Po wielu miesiącach dostosowań i testów firma Hochland Polska przełącza się ze starego systemu SAP na SAP S4/HANA. Firma znajduje się w przededniu jego startu.

Start nowego systemu w Hochland Polska

Polski zespół Hochland odpowiedzialny za wdrożenie nowego systemu nosi nazwę SAP4Hanka i składa się z ponad 80 osób, a wraz z pracownikami centrali oraz konsultantami zewnętrznymi grupa ta liczy już ok. 200 osób. Projekt jest podzielony na 11 głównych podprojektów, które dotyczą m.in. zakupów, jakości, produkcji, logistyki, magazynów, planowania czy finansów.

Właśnie rozpoczęto fazę "CutOver", czyli przenoszenia danych podstawowych i konfiguracji do nowego systemu. Zwieńczeniem tych wysiłków będzie "GoLive" co po polsku nazwalibyśmy po prostu startem nowego systemu.

"GoLive" to dość skomplikowany proces, wymagający wykonania licznych zadań z zachowaniem odpowiedniej kolejności i jak najkrótszego czasu, aby minimalizować przerwę działań operacyjnych. Najważniejsze zadania na tej liście obejmują: zatrzymanie i rozliczenie produkcji, zamknięcie i rozliczenie dostaw oraz wystawienie faktur i sprawdzenie kont. Dopiero po wykonaniu tych zadań można przejść do wyłączenia starego systemu i rozpoczęcia procesu przenoszenia danych dotyczących stanów magazynowych i kont do nowego systemu. W kolejnym kroku, można włączyć nowy system i sprawdzić czy dane w systemie S4 są poprawne, a dopiero po weryfikacji poprawności danych można rozpocząć ostrożne testowanie nowego systemu na prawdziwych danych. Wraz z uruchomieniem nowego SAPa rozpocznie się ostatnia faza projektu nazwana Hypercare, której celem jest stabilizacja systemu.

Darek Brzostowski, pełniący rolę kierownika projektu SAP4Hanka

W kierunku większej efektywności i wzrostu

SAP S/4HANA to system ERP najnowszej generacji, następca SAP R/3 używanego w Grupie Hochland przez ponad 20 lat. Hochland postanowił wykorzystać zmianę systemu do gruntownego przeglądu, standaryzacji oraz optymalizacji procesów biznesowych przed ich wdrożeniem w nowej formie. Takie podejście nazywane jest z angielskiego "green field" i niesie ze sobą wiele korzyści. Wymaga jednak jedocześnie większego wysiłku ze strony zespołów projektowych.

Najważniejszym celem wdrażanego właśnie projektu jest zwiększenie efektywności i możliwości wzrostu zgodnie ze strategią Hochland zwaną Wizja 2025.


foto: mat. partnera

Reklama