Początek roku w polskim eksporcie żywności: "Przychody niższe niż przed rokiem"

Początek roku w polskim eksporcie żywności: "Przychody niższe niż przed rokiem"

Od początku 2024 roku przychody z eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski utrzymują się na poziomie nieco niższym niż przed rokiem – informuje w najnowszym raporcie kwartalnym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Od stycznia do marca br. wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski wyniosła 12,7 mld euro (55 mld zł), co przekłada się 3% spadek względem analogicznego okresu rok wcześniej. 

Eksport żywności i produktów rolnych. Co przyniósł 2024 rok?

Wartość eksportu rolno-spożywczego z Polski w pierwszym kwartale 2024 roku była wprawdzie o 3% niższa niż przed rokiem, ale dużo wyższa niż w analogicznych okresach poprzedzających rekordowy pod tym względem pierwszy kwartał roku 2023, tj. o 22% wyższa niż w pierwszym kwartale 2022 roku i o 45% wyższa niż w pierwszym kwartale 2021 roku – informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Do nieco mniejszej wartości eksportu przyczynić miała się aprecjacja złotego do waluty unijnej, którą odnotowano w pierwszym kwartale 2024 roku, a także najniższe od końca 2021 roku notowane poziomy cen dolara amerykańskiego. "Nieco mniejsza wartość eksportu rolno-spożywczego ogółem to pokłosie m.in. mniejszych wpływów ze sprzedaży do trzech największych unijnych odbiorców rodzimego eksportu, tj. Niemiec, Francji i Niderlandów oraz Wielkiej Brytanii – największego pozaunijnego rynku zbytu. Pośrednio na wyniki polskiego eksportu oddziaływał proces dezinflacji w UE mający wpływ na spowolnienie wzrostu cen" – wymienia KOWR.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z DANYMI RYNKOWYMI I ANALIZAMI

SPRAWDŹ NOWE RAPORTY

Tam trafiają polskie towary rolno-spożywcze

Podobnie jak w latach poprzednich produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek Unii Europejskiej. W okresie styczeń–marzec 2024 roku dostawy do krajów UE wygenerowały wartość 9,3 mld EUR (40 mld zł), co oznaczało spadek o 4% w odniesieniu do analogicznego okresu w 2023 roku. Udział rynku Unii Europejskiej w eksporcie żywności z Polski wyniósł 73%.

Eksport do UE w pierwszym kwartale 2024 roku charakteryzował się znaczną koncentracją geograficzną. Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Eksport do tego kraju w okresie styczeń–marzec 2024 roku wyniósł 3,2 mld euro i był o 5% mniejszy niż przed rokiem. Trafiały tam przede wszystkim wyroby tytoniowe, ryby i przetwory rybne, ziarno zbóż, karma dla zwierząt domowych, mięso drobiowe, pieczywo oraz czekolada. 

Ważnymi odbiorcami artykułów rolno-spożywczych z Polski na rynku unijnym były także: Francja (777 mln euro), Niderlandy (756 mln euro) oraz Włochy (626 mln euro) i Czechy (613 mln euro). Do krajów pozaunijnych w okresie styczeń–marzec 2024 roku wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 3,4 mld EUR (14,7 mld zł), o 1% wyższej r/r. 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z INFORMACJAMI Z RYNKU:

Obserwuj nas w Google News

Co eksportujemy? Mięso na czele stawki

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowało mięso, przetwory mięsne i żywiec. W pierwszym kwartale 2024 roku przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej wymienionej grupy towarowej wyniosły 2,5 mld euro i były o 1% niższe niż rok wcześniej, stanowiąc 19% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

Największy udział w wartości eksportu mięsa, przetworów mięsnych i żywca miały: mięso drobiowe (40% – 996 mln euro), przetwory mięsne (25,5% – 631 mln euro), mięso wołowe (23% – 577 mln euro) oraz mięso wieprzowe (8,6% – 214 mln euro). Pozostałe gatunki mięs oraz żywiec stanowiły łącznie około 2% udziału w wartości eksportu tej grupy towarowej.

Drugą pozycję pod względem wartości z 13% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory zbożowe, których łączna sprzedaż, w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 roku, zmalała o 15%, do 1,6 mld euro.


źródło danych: KOWR, Raport "Wyniki eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski w pierwszym kwartale 2024 r."
foto: stockadobe( kamonrat)

Reklama