Większość Polaków uznaje pszczoły za zwierzęta wymagające szczególnej ochrony. Dlaczego?

Większość Polaków uznaje pszczoły za zwierzęta wymagające szczególnej ochrony. Dlaczego?

Z najnowszego badania opinii publicznej wynika, że ponad 69 proc. respondentów uznaje pszczoły za zwierzęta wymagające największej ochrony w Polsce, a niemal trzy czwarte (75 proc.) wyraża sympatię wobec tych owadów. Jednocześnie istnieje potrzeba zwiększenia edukacji na temat pszczół oraz realizacji programów, mających na celu ich ochronę. Jeden z nich już od 13 lat realizowany jest przez markę Kujawski. 

Program "Z Kujawskim pomagamy pszczołom" od lat realizuje misję budowania świadomości społecznej na temat roli pszczół w ekosystemie oraz ich znaczenia dla produkcji żywności. W kwietniu br. ruszyła jego kolejna edycja, w ramach której konsumenci zachęcani są do posadzenia ponad miliona kwiatów, stanowiących bazę pokarmową dla pszczół.

Marka Kujawski od 13 lat pomaga pszczołom. W jaki sposób?

62 proc. Polaków podejmuje działania mające na celu wsparcie i ochronę pszczół poprzez różnorodne inicjatywy. Jak zauważa producent, w wiedzy na temat samych owadów i ich wpływu na dostępność produktów spożywczych widać jednak luki do wypełnienia

"Z Kujawskim pomagamy pszczołom" to program realizowany od 13 lat, któremu przyświeca misja budowania świadomości społecznej na temat roli pszczół w ekosystemie, ich znaczenia dla produkcji żywności oraz wpływu na dobrostan pszczołowatych w Polsce. W czternastej edycji programu, która ruszyła w kwietniu br., marka konsekwentnie prowadzi nie tylko działania edukacyjne, ale też mocno aktywizuje Polaków,  inspirując i zachęcając ich do podejmowania konkretnych działań na rzecz poprawy życia pszczół w Polsce.

Obchodzony 20 maja Światowy Dzień Pszczół, święto ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych, jest próbą zwrócenia uwagi na coraz większe zagrożenie dla populacji pszczół, które stanowią kluczowy element dla bioróżnorodności oraz utrzymania równowagi ekosystemów, w tym zapylania roślin.

Badanie jasno wskazuje, że cenimy pszczoły. Ale za co?

Wyniki badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez Grupę IQS na zlecenie marki Kujawski (N=1000, dorośli Polacy 18-65 lat, kwiecień 2024 r.), jasno wskazują na potrzebę dalszego rozwoju działań mających na celu ochronę pszczół. Aż 69 proc. respondentów uznaje pszczoły za zwierzęta wymagające największej ochrony w Polsce, a trzy czwarte badanych (75 proc.) wyraża sympatię wobec tych owadów. Jednocześnie istnieje potrzeba zwiększenia edukacji na temat pszczół, szczególnie wśród osób z niższym wykształceniem i młodszych grup wiekowych.

Ochrona owadów zapylających, a szczególnie pszczół oraz zachowanie ich bioróżnorodności ma kluczowe znaczenie dla zachowania ekosystemów. Eksperci są tu zgodni. To, na co powinniśmy kłaść nacisk to rozpowszechnianie tej wiedzy w społeczeństwie oraz dalsze propagowanie ochrony tych gatunków. I choć prezentowane powyżej dane badania opinii publicznej mogą budzić optymizm, to intensyfikacja działania na rzecz poprawy dobrostanu pszczół, ich ochrony, jak i całego ekosystemu jest nadal niezwykle ważna. Dlatego też takie programy jak "Z Kujawskim pomagamy pszczołom", który od lat konsekwentnie realizuje działania na rzecz pszczół, wypełnia te tak ważne i pilne potrzeby środowiskowe.

Prof. dr hab. Jerzy Wilde z Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa, Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Bioróżnorodność biologiczna odgrywa fundamentalną rolę w utrzymaniu równowagi ekosystemów, które poza swoimi naturalnymi funkcjami, dostarczają ludziom, wielu kluczowych dóbr i usług. Zmniejszające się populacje owadów zapylających to ogromne ryzyko dla produkcji rolnej. Odtwarzanie ekosystemów to w obecnej dekadzie priorytet w zjednoczonej Europie (UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030), dlatego ochrona i zrównoważone użytkowanie zasobów przyrody powinno być stale obecne w myśleniu biznesowym. Troska o ekosystemy sprzyja realizacji planów rozwojowych, obniża koszty gospodarcze, środowiskowe i społeczne, wzmacnia konkurencyjność gospodarczą.

Jaka jest rola pszczół?

Pszczoły, zarówno miodne, jak i dzikie, odgrywają niezastąpioną rolę w zapylaniu roślin, przyczyniając się do produkcji wielu podstawowych produktów spożywczych i surowców. Szacuje się, że w strefie klimatów umiarkowanych około 78 proc. gatunków roślin jest zapylanych przez zwierzęta, przede wszystkim przez pszczoły. Przez ostatnie pół wieku produkcja upraw zależnych od zapylaczy wzrosła o ok. 300 proc. Ludzie zawdzięczają pszczołom nie tylko miód, owoce, ale też olej rzepakowy, wiele warzyw i ziół, migdały, kawę, bawełnę, podczas gdy tradycyjnie kojarzone są one z powstawaniem przede wszystkim miodu. Aż 79 proc. badanych widzi wpływ pszczół na produkcję oleju rzepakowego.

Badanie pokazuje, że 62 proc. Polaków podejmuje działania mające na celu wsparcie i ochronę pszczół poprzez różnorodne inicjatywy, takie, jak sadzenie kwiatów, ograniczanie stosowania chemicznych środków ochrony roślin oraz wspieranie lokalnych pszczelarzy poprzez zakup miodu. Z drugiej strony nie ma jednak pełnej wiedzy związanej z tym, jakie kwiaty są przyjazne pszczołom, co wspiera zasadność działań edukacyjnych na ten temat.

Cieszy nas tak wysoki odsetek Polaków świadomych roli pszczół w środowisku naturalnym oraz duża chęć podejmowania działań w obszarze ochrony tego gatunku. Mamy poczucie dobrze wypełnianej misji, jaką od ponad 13 lat realizujemy w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Jednak wyniki badania opinii jasno pokazują dalszą potrzebę edukacji na temat choćby tego, jakie rośliny są przyjazne dla pszczół, aby nasze wspólne działania były skuteczne. Przy pomocy programu stale budujemy świadomość społeczną na temat roli pszczół w ekosystemie oraz ich znaczenia dla produkcji żywności, a także polepszania dobrostanu pszczołowatych. Chcemy zwiększać bazę pokarmową dla zapylaczy, między innymi, aktywizując i angażując szeroko pojęte otoczenie we wspólną akcję budowania „kwietnych stołówek” i tylko w tym roku posadzić wspólnie ponad milion kwiatów bogatych w nektar i pyłek – pokarm dla pszczół.

Sławomir Kozłowski, Senior Brand Manager marki Kujawski

Marka Kujawski pozostaje zaangażowana w ochronę pszczół i zachęca wszystkich do podejmowania działań w tym obszarze. Dzięki zaangażowaniu pracowników, konsumentów oraz partnerów i całej społeczności, program "Z Kujawskim pomagamy pszczołom" przyczynia się do ochrony nie tylko tych owadów, ale bioróżnorodności całego ekosystemu, niezbędnego dla dobrostanu Ziemi oraz bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości jej mieszkańców.

Na dedykowanej stronie internetowej www.pomagamypszczolom.pl opublikowanych zostało wiele przydatnych informacji i ciekawostek na temat pszczół, ich bezsprzecznej roli w naszym życiu, przyjaznych im roślin, jak również możliwość rejestracji posadzonych już kwiatów.


foto: mat. prasowe

Reklama