Przyszłość handlu i ekologii. Relacja z 6. Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji

Przyszłość handlu i ekologii. Relacja z 6. Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji

20 maja 2024 r. w hotelu Sofitel Warsaw Victoria odbył się 6. Kongres Nowoczesnej Dystrybucji. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 uczestników, którzy wysłuchali wystąpień i debat z udziałem liderów sektorów handlu, przetwórstwa i dystrybucji w Polsce oraz przedstawicieli administracji państwowej i ekspertów z Polski i zagranicy. 

Uroczystego otwarcia dokonała Renata Juszkiewicz, Przewodnicząca Rady Programowej kongresu (Prezes Zarządu POHiD, Wiceprezydent EuroCommerce).

Tegoroczną edycję rozpoczniemy od przedstawienia perspektyw dla rozwoju gospodarek globalnej, europejskiej i polskiej, i w tym kontekście przyszłości handlu. (...) Sieci handlowe są gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju i to dobitnie pokazała pandemia, kiedy tak naprawdę mieliśmy zerwane łańcuchy dostaw, i bardzo dbaliśmy o to, żeby te dostawy były realizowane i były one realizowane. Dlatego też byliśmy, jesteśmy i będziemy gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju.

Renata Juszkiewicz, Przewodnicząca Rady Programowej kongresu

Przemówienia wygłosili przedstawiciele rządu oraz eksperci z różnych sektorów, którzy omówili kluczowe wyzwania i perspektywy związane z handlem. Pierwszym mówcą był Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podkreślił znaczenie rolnictwa oraz rolę sektora handlu w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, a także w kontekście rozwoju polskiej gospodarki. 

Sieci handlowe mają swoją wyjątkową wartość w ujęciu globalnym choć są też przedmiotem szeregu dyskusji, ocen, analiz i ja zawsze mówię o potrzebie dialogu w systemie. (...) Warto pamiętać, że handel jednoczy świat, i to jest ważne przesłanie, o którym powinniśmy pamiętać szczególnie dziś, po 20 latach obecności w Unii Europejskiej (...). Wiemy jak ważny jest wspólny, jednolity rynek, który przynosi istotne korzyści, często dużo większe niż te przepływy finansowe, które są w ramach polityki spójności czy wspólnej polityki rolnej

Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Następnie głos zabrał Piotr Szczepański, Dyrektor Gabinetu Politycznego z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który skupił się na politykach klimatycznych i środowiskowych oraz konieczności budowania efektywnych strategii pro-środowiskowych przez podmioty sektora.

Myślenie proekologiczne nie jest już tylko niszową ideą, zaprzątającą głowę kilku ludziom, ale stało się symptomem zmian. Zmian połączonych ze zmianami klimatycznymi, które świat sobie uświadomił w ostatnich kilkudziesięciu latach. (...) Myślenie o klimacie na dobre zadomowiło się obecnie w dyskursie społecznym. Początkowo był to trend, a obecnie jest to stały element zbiorowego myślenia o miejscu człowieka w środowisku naturalnym.

Piotr Szczepański, Dyrektor Gabinetu Politycznego z Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Christel Delberghe, Dyrektor Generalna EuroCommerce, przedstawiła wyzwania dla handlu z perspektywy rynku europejskiego, podkreślając rolę innowacji i zrównoważonego rozwoju. Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW, który omówił kluczowe wyzwania dla handlu z perspektywy rynku polskiego w kontekście bieżącej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej na świecie. Zaprezentował raport pt. Wyzwania w handlu globalnym 2024, który powstał we współpracy Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji z Centrum Gospodarki Światowe UKSW pod kierownictwem Prof. dr hab. Konrada Raczkowskiego. 

Na koniec przemówienie wygłosiła Małgorzata Modzelewska de Raad, adwokatka i wspólniczka w Kancelarii Prawnej Modzelewska & Paśnik, która skupiła się na prawnych aspektach handlu, w szczególności na kwestiach związanych z informowaniem o cenach oraz przewagą kontraktową. Przemówienia te stanowiły kompleksowy przegląd aktualnych wyzwań i perspektyw w sektorze handlu, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Podczas debaty inauguracyjnej prezesi i członkowie zarządów międzynarodowych koncernów handlowych przeanalizowali wyzwania z jakimi mierzy się sektor handlu oraz wkład branży w rozwój polskiej gospodarki. Omówili oni wyzwania geopolityczne, ekonomiczne oraz zmiany w otoczeniu gospodarczym, z którymi mierzą się pracodawcy w handlu, rosnące koszty pracy, deficyt kadr, zatrudnianie migrantów, wpływ trudnej sytuacji gospodarczej na konsumentów i sieci handlowe oraz inwestycje w technologie jako klucz do sukcesu firm.

Najważniejszy w obecnej sytuacji jest klient, to on dyktuje zmiany na Polskim rynku. Klient polski jest klientem wymagającym i bardzo dobrze znającym rynek, kupuje w sposób bardzo mądry i teraz, żeby zaproponować odpowiednią ofertę klientowi trzeba mieć nie tylko ceny, co jest absolutną podstawą, ale trzeba mieć bardzo dobre, szeroko rozumiane dobre doświadczenia zakupowe.

Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu, Lidl Polska

Następnie akcent dyskusji przeniesiony został na budowanie i realizację polityki human experience. Prelegenci omawiali m.in. wyzwania związane z utrzymaniem klienta i rolą innowacji w płatnościach bezgotówkowych, personalizacją i segmentacją klientów, badaniem wyborów konsumenckich za pomocą technologii, strategią medialną opartą na danych oraz nowoczesnymi metodami płatności i ich wpływem na zachowania konsumenckie. 

Klient, który jest lojalny to klient taki, który dostaje rozwiązania, które dają mu wybór, które są wygodne, które są bezpieczne, i które są szybkie. (...) To na czym musimy się koncentrować to jest właśnie takie doświadczenie klienta, żeby on wchodząc w interakcję z naszą marką (...), miał przede wszystkim jasną informację co się dzieje – żeby miał wybór czy chce działać w świecie offline czy online, żeby mógł wybrać sposób płatności.

Małgorzata Domagała, Vice President, Products and Solutions (Poland, Czechia, Slovakia), Mastercard

Przemówienie wygłosił Ryszard Petru, Poseł na Sejm RP, Ekonomista, który skomentował plany dotyczące nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. "Część z państwa zgłaszała mi np. propozycję, żeby w niedziele handel trwał osiem godzin - od 8 do 16 albo od 10 do 18. Jestem otwarty na taką dyskusję. Dla mnie ważne jest to, żeby odblokować zakaz handlu" - wyjaśniał Ryszard Petru.

Ważnym tematem był retailtech w ujęciu konsolidacji technologii i handlu. Eksperci pochylili się nad zagadnieniami związanymi z dostosowywaniem modeli biznesowych i zarządzaniem organizacją, skalowaniem biznesu poprzez inwestycje, pozyskiwaniem funduszy i optymalizacją kosztów, integracją i automatyzacją procesów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz wyzwaniami związanymi z logistyką ostatniej mili w kontekście quick commerce i e-platform. Nie zabrakło wątków dotyczących prośrodowiskowych działań branży. Pojawiły się tematy związane z rolą ESG w prowadzeniu biznesu, współpracą na rzecz ochrony środowiska, intensyfikacją działań ekologicznych, konsekwencjami Dyrektywy CSDR, dostępem do eko-łańcuchów wartości, wpływem ESG na wybory konsumenckie, działaniami proekologicznymi, takimi jak zero waste i monitoring zużycia energii oraz zrównoważonym łańcuchem dostaw i elektromobilnością.

Zwieńczenie kongresu stanowiła dyskusja na temat nowych wymogów i obowiązków w zakresie systemu kaucyjnego w Polsce. Prelegenci rozmawiali o wyzwaniach legislacyjnych, przygotowaniach do wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce, finansowaniu i zarządzaniu tym systemem, obowiązkach związanych z punktami zbiórki opakowań oraz infrastrukturze i technologii potrzebnej do jego implementacji.

W gronie prelegentów 6. Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji wystąpili m.in.:

 • Marina Dubakina, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA Retail
 • Jean – Philippe Magre, Prezes, E. Leclerc Polska
 • Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu, Lidl Polska
 • Małgorzata Piekarska, Dyrektor Konceptów Klienta i Innowacji, Auchan Retail Polska
 • Marcin Ładak, Dyrektor Działu Prawnego i Członek Zarządu, Jeronimo Martins Polska
 • Adam Manikowski, Managing Director, Żabka Polska
 • Nils Swolkień, Prezes Zarządu, Decathlon Polska
 • Anna Sapota, Wiceprezes ds. public affairs dla Europy Północno-Wschodniej w grupie Tomra, TOMRA Systems ASA
 • Adrian Jabłoński, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Komunikacji, JTI Polska
 • Karolina Zajdel - Pawlak, Managing Director, NielsenIQ
 • Małgorzata Domagała, Vice President, Products and Solutions (Poland, Czechia and Slovakia), Mastercard
 • Łukasz Dwulit, Head of CEE, Klarna
 • Krzysztof Kośmider, Managing Director, Head of Retail & Fashion, Accenture
 • Marcin Walendowski, CFO, Media Markt Saturn Polska
 • Michał Zych, Technology & Transformation Director, Board Member, Castorama Polska

Partnerzy 6. Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji

Partnerzy Strategiczni: Accenture, JTI Polska, Limitless Technologies, Mastercard, TOMRA Collection Poland
Partnerzy: Goodvalley, Gremi Personal, ingenico, Krajowy Instytut Doradztwa Energetycznego, Klarna, Offerista Poland, Polenergia Obrót, PolKa, REKOPOL, Solutions, Zebra Technologies, Abak, Profescapital
Sponsor: Enefit
Partner Merytoryczny: NielsenIQ
Patron Multimediów: M-Sound
Patroni medialni: Rzeczpospolita, rp.pl, Comparic, Comparic24.tv, Inwestycje.pl, e-Commerce portal, money.pl, Poradnik Handlowca, Przegląd Handlowy, Sare, TV Biznesowa, Wiadomości Handlowe, Wiadomości Spożywcze, WP.pl

Organizatorami Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji są: Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Fundacja Nowoczesnej Dystrybucji oraz MMC Polska. 

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://dystrybucja.pl.

Fotorelacja: https://dystrybucja.pl/6-kongres-nowoczesnej-dystrybucji-20-maja-2024/


foto: mat. partnera

Reklama