Dachy wiat parkingowych MAKRO zmienią się w instalacje fotowoltaiki. Firma zdradza plany

Dachy wiat parkingowych MAKRO zmienią się w instalacje fotowoltaiki. Firma zdradza plany

MAKRO Polska dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Do 2040 sieć hurtowni zamierza stać się zero-emisyjna. Do tego celu zbliżyć mają ją liczne projekty, których celem jest minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko. O wielu z nich opowiedzieli nam przedstawiciele firmy podczas spotkania prasowego. Na czym polega Freon Exit Program? Jakie cele zakłada Energy Saving Program?

MAKRO odchodzi freonu na rzecz ekologicznie obojętnego CO2

Osiągnięcie neutralności klimatycznej nie jest możliwe bez inwestycji. Jednym z kluczowych projektów prowadzonych przez MAKRO Polska jest Freon Exit Program, który sieć zapoczątkowała w 2012 roku. Polega on na wymianie freonu na czynnik środowiskowo obojętny oraz unowocześnieniu sprzętu i zmianie układów chłodniczych, co wpływa na zmniejszenie śladu węglowego. "Można powiedzieć, że jesteśmy prekursorem tej technologii w Polsce" – przyznał podczas spotkania Wojciech Szydlik, kierownik pionu operacji technicznych w MAKRO Polska.

Aby zapewnić jak najwyższą efektywność energetyczną stosowane są nowoczesne technologie, takie jak cieczowe i gazowe wyrzutniki gazu (ang. Ejector). Powyższe rozwiązania zostały wprowadzone w pięciu halach w Polsce w latach 2022/2023. Efektem prac jest oszczędność energii w zakresie chłodnictwa od 30-40%, co stanowi 20% oszczędności całego obiektu. 

Hurtownik "zamyka" otwarte meble chłodnicze

Równolegle sieć prowadzi Energy Saving Program, którego celem jest obniżenie zużycia energii elektrycznej. W ramach projektu wymieniane jest oświetlenie na technologię LED, usprawniana jest wentylacja (odzyski ciepła), zakładana jest automatyka oświetlenia oraz zostały zabudowywane meble chłodnicze. Pozwoliło to o 50-60% zredukować zużycie energii na oświetleniu

Jak mówił podczas spotkania Wojciech Szydlik, w przypadku wybranych grup produktowych podjęto decyzję o zmianie mebli chłodniczych na całe działy chłodzone. Działanie to pozwoliło na 30-40% redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w zakresie chłodnictwa rzędu ogółem na sklep.

Panele fotowoltaiczne na wiatach parkingów MAKRO

Istotnym projektem realizowanym przez MAKRO Polska jest także wdrożenie fotowoltaiki. To działanie zapewni prawie 100% dziennego zapotrzebowania na energię, co przyczyni się do redukcji zużycia energii o 14%. Jak zapowiedział Wojciech Szydlik, panele fotowoltaiczne docelowo zastąpią panele PVC obecne na wiatach parkingów przed sklepami. Pierwsza taka instalacja została uruchomiona w hali MAKRO Warszawa Bielany.

MAKRO podkreśla również, jak ważne przy wyborze dostawcy jest źródło pochodzenia energii. Firma zwraca uwagę na między innymi posiadanie przez niego polityki środowiskowej. Obecnie 100% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Firma posiada systemy zarządzania efektywnością, dzięki którym jest możliwy monitoring temperatur na urządzeniach grzewczych czy zużycia energii.

Do 2040 roku MAKRO planuje korzystać wyłącznie z samochodów elektrycznych. Dwustanowiskowe stacje ładowania pojawiły się na parkingach wszystkich hal w Polsce w 2018 roku. MAKRO było pierwszą siecią handlową, która wprowadziła to rozwiązanie dostępne dla klientów.

Bezpieczeństwo żywności i pracowników

Firma podejmuje aktywności na rzecz obszernego filaru kultura jakości, który obejmuje nie tylko zagadnienia ładu korporacyjnego, ale między innymi również bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie MAKRO.

Sieć od 2021 roku prowadzi kampanię #razemlepiejbezpieczniej skierowaną do pracowników, poprzez którą edukuje na temat ergonomii pracy w biurze, bezpieczeństwa w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznych technik podczas wykonywania ręcznych prac transportowych w halach. Publikowane filmy w kanałach wewnętrznych zawierają wskazówki oraz praktyczne porady.

Społeczność skupiona wokół celu

Trzeci filar to społeczność skupiona wokół celu. Jego reprezentacją jest projekt Szef dla Młodych Talentów, skierowany do uczniów szkół gastronomicznych oraz program odpowiedzialności społecznej Polskie Skarby Kulinarne. W ramach pierwszego projektu zorganizowano 2 akademie kulinarne dla uczniów i 1 dla nauczycieli oraz 5 konkursów, z których wyłoniono 12 laureatów.

Z kolei w przypadku programu Polskie Skarby Kulinarne zapoczątkowanego z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości sieć zachęca restauratorów i szefów kuchni do promowania bogactwa naszego kraju poprzez Tydzień Kuchni Polskiej czy plebiscyt Najlepsza Restauracja.

Więcej informacji o działaniach zrealizowanych przez MAKRO Polska jest dostępnych w raporcie ESG: https://tiny.pl/dwrs2


foto: mat. redakcji

Reklama