Mlekovita sfinalizowała inwestycję o wartości 72 mln zł. Za nami oficjalne otwarcie

Mlekovita sfinalizowała inwestycję o wartości 72 mln zł. Za nami oficjalne otwarcie

Dzisiaj, na terenie zakładu produkcyjnego Grupy MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem, miało miejsce uroczyste otwarcie nowej oczyszczalni ścieków. W ciągu roku będzie w stanie wygenerować 12,5 GWh energii elektrycznej. Inwestycja ta kosztowała Grupę 72 mln zł netto.

Oczyszczalnia ścieków w Wysokiem Mazowieckim już otwarta

Nowa inwestycja zapewnia łącznie pokrycie na energię elektryczną w 30% ogólnego zapotrzebowania zakładu centrali Grupy Mlekovita. Jej celem było nie tylko spełnienie wymaganych parametrów ścieków, tj. uzyskanie efektu ekologicznego przed zrzuceniem ich do rzeki "Brok", lecz także między innymi przeprowadzenie procesu fermentacji metanowej osadów poflotacyjnych, nadmiernych oraz serwatki i wytworzenie z nich biogazu - paliwa do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, w postaci pary. 

Dla Mlekovity koncepcja zrównoważonego rozwoju opiera się na osiągnięciu równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, poprawą jakości życia oraz dbałością o środowisko. Dlatego regularnie inwestujemy w ekologię, o czym świadczy oddanie do użytku dużego obiektu: nowoczesnej fabryki biofermentacji, dzięki której nasz zakład jest jeszcze bardziej przyjazny środowisku oraz zwiększa się jego niezależność energetyczna. Nowa inwestycja zapewnia łącznie pokrycie na energię elektryczną w 30% ogólnego zapotrzebowania zakładu centrali Grupy Mlekovita.

Dariusz Sapiński, prezes zarządu Grupy Mlekovita

Budowa nowej oczyszczalni ścieków zakładała zastosowanie szeregu wysokoefektywnych i nowoczesnych technologii dedykowanych dla sektora mleczarskiego, mających na celu nadanie instalacji charakteru dochodowej biorafinerii. Wykonawca, a więc firma SEEN Technologie, zajęła się także między innymi ustanowieniem połączenia z istniejącą oczyszczalnią, celem zapewnienia elastyczności eksploatacji.

Priorytetowe cele inwestycji realizowane są przez szereg procesów jednostkowych, tworzących kompletny ciąg technologiczno-procesowy. Wśród głównych elementów złożonej instalacji należy wymienić proces flotacji ciśnieniowej, osad czynny oraz fermentację metanową, prowadząca do produkcji biogazu. Nowa infrastruktura obejmuje również 2 jednostki kogeneracji CHP o mocy 800 kW każda oraz wytwornicę pary o wydajności 900kg/h o ciśnieniu 11 bar.

Oczyszczalnia dokonuje procesu oczyszczania ścieków o ładunkach równych 350.000 RLM, Równoważnej Liczbie Mieszkańców.

Produkcja biogazu osiąga imponującą liczbę 5.146.500 m3 rocznie, co pozwala na wygenerowanie 12,5 GWh energii elektrycznej w ciągu roku. Przy zapotrzebowaniu oczyszczalni wynoszącym 5,6 GWh, pozostaje dodatkowe 6,8 GWh do wykorzystania na cele zakładu. Ponadto, instalacja generuje 12,0 GWc energii cieplnej rocznie, z czego 4,4 GWc zostaje wykorzystane w proszkowni, dzięki wytwornicy pary.


foto: mat. prasowe

Reklama