Liczba Paczkomatów InPost przekroczyła 37,7 tysięcy. Grupa podwoiła zyski

Liczba Paczkomatów InPost przekroczyła 37,7 tysięcy. Grupa podwoiła zyski

InPost pokazał wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku. W tym czasie przychody firmy wzrosły o 21,5% osiągając poziom 2,43 mld zł. Szczególnie dobre wyniki odnotowano na rynku polskim i brytyjskim. Zysk netto podskoczył w tym czasie do poziomu 254,8 mln zł, wobec 115,9 mln zł rok wcześniej.

Dobry początek roku dla InPost

Skorygowana EBITDA Grupy osiągnęła w I kwartale 2024 roku 760,1 mln zł, co oznacza wzrost o 36,4% r/r.  Marża skorygowanego zysku EBITDA osiągnęła poziom 31,3%, co przekłada się na wzrost o 340 punktów bazowych w porównaniu z I kwartałem 2023 r.

InPost osiągnął dodatnie wolne przepływy pieniężne (FCF) w wysokości 213,2 mln zł na poziomie Grupy. W Polsce FCF wyniosły 459,3 mln zł, co odpowiada 68% konwersji FCF / skorygowana EBITDA (56% w 1. kwartale 2023 r.). Jak informuje Grupa, pozwala to na finansowanie szybkiej ekspansji w Europie. Wskaźnik zadłużenia netto Grupy zmniejszył się z 2,2x na koniec 2023 r. do 2,0x na koniec 1. kwartału 2024 r.

Przychody firmy po pierwszych trzech miesiącach roku zatrzymały się na poziomie 2,43 mld zł. Wzrosły o 22% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Nadal rośniemy szybciej niż rynek we wszystkich krajach, w których działamy. Jesteśmy bardzo dumni z naszych osiągnięć – widzimy skuteczność naszej strategii zarówno w Polsce, jak i poza nią.

Rafał Brzoska, CEO InPost

Liczba urządzeń Paczkomat® - stan na koniec marca 2024

Na koniec trzeciego kwartału 2024 roku Grupa InPost zarządzała już 37 703 urządzeniami Paczkomat® w różnych regionach. Ich liczba wzrosła zatem o 27% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. W tym czasie liczba punktów nadania i odbioru (PUDO) w ramach Grupy InPost zwiększyła się o 16% do 31 676 lokalizacji.

InPost obsłużył w I kwartale 2024 roku 242,6 mln przesyłek. Wzrost zanotowała zarówno Polska, jak i rynki międzynarodowe. W Polsce wolumen obsłużonych przez InPost przesyłek wyniósł 159 mln paczek, co oznacza wzrost o 20% rok do roku, czyli znacznie powyżej wzrostu rynku e-commerce. 

Wolumen przesyłek Mondial Relay wyniósł 61,6 mln, po wzroście o 9% r/r w pierwszym kwartale 2024 r. Było to głównie spowodowane dalszym dynamicznym wzrostem w segmencie B2C. Mondial Relay nieznacznie także poprawił rok do roku skorygowaną marżę EBITDA. Udało się to osiągnąć pomimo inwestycji i wydatków na zdobywanie udziału w rynku.

W Wielkiej Brytanii i we Włoszech InPost dostarczył w pierwszym kwartale 2024 r. 22 mln paczek (+114% r/r). Wielka Brytania i Włochy odnotowały kolejny zyskowny kwartał na poziomie skorygowanej EBITDA, która dla całego segmentu wyniosła 14,7 mln zł wobec straty w wysokości 46,2 mln zł rok wcześniej.

W Polsce, pomimo pozycji lidera, nadal zwiększamy udziały w rynku. W krajach, w których działa Mondial Relay, jest to szczególnym osiągnięciem, gdyż działamy w warunkach kurczenia się handlu e-commerce. W Wielkiej Brytanii umacniamy nasz sprawdzony koncept logistyczny, co zapewnia znaczący wzrost wolumenów, a także zwiększa rentowność w miarę rosnącej skali operacji. I kwartał 2024 r. przyniósł wyraźny rozwój biznesu, zgodny z naszymi ambicjami.

Rafał Brzoska, CEO InPost

Priorytety InPost na 2024 rok

Grupa InPost podtrzymuje prognozy na rok 2024 przedstawione wraz z wynikami za 2023 rok. Do tej pory w drugim kwartale 2024 roku notuje się 20% wzrost wolumenu na poziomie Grupy.

Wolumen w Polsce rośnie w tempie kilkunastu procent, a wolumen międzynarodowy rośnie szybciej niż w pierwszym kwartale.

Niezmiennie koncentrujemy się na strategicznych priorytetach: budowaniu jak najszerszego dotarcia do użytkowników na obszarach działania Mondial Relay, rozbudowie sieci urządzeń Paczkomat® w Wielkiej Brytanii oraz dalszym zwiększaniu udziału w polskim rynku. Jesteśmy przekonani, że nasze prognozy i strategia na cały rok będą zrealizowane.

Rafał Brzoska, CEO InPost

foto: mat. redakcji