Przymrozki zniszczyły uprawy sadowników. Resort rolnictwa zapowiada pomoc

Przymrozki zniszczyły uprawy sadowników. Resort rolnictwa zapowiada pomoc

​"Będę wnioskował, występował i zabiegał o pomoc dla gospodarstw poszkodowanych przez przymrozki" – zapowiedział podczas niedzielnego spotkania z sadownikami szef resortu rolnictwa, Czesław Siekierski. Minister zaznaczył przy tym, że ta jest możliwa dopiero po oszacowani strat w skali kraju. Resort zbiera w tej sprawie dane.

Będzie pomoc dla sadowników. Jaka?

Dopłaty, zwolnienia i zmniejszenia obciążeń finansowych z opłat i podatków, które może uruchomić gmina, czy też Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – na te formy pomocy wskazał podczas spotkania w Skotnikach i Samborcu minister Siekierski. Szef resortu rolnictwa nie wskazał przy tym, które z nich miałoby dotyczyć pokrzywdzonych sadowników.

"Wszystkie zebrane informacje i dane przedstawię członkom Rady Ministrów, m.in. ministrowi finansów, gdyż nie wszystkie rozwiązania zależą tylko i wyłącznie ode mnie. W tej sprawie będę też rozmawiał na szczeblu unijnym z komisarzem ds. budżetu, aby wprowadzić pewne elementy pomocowe ze strony Unii Europejskiej" – powiedział Siekierski.

Jest sporo deklaracji. Resort zbiera dane

Podczas niedzielnego spotkania minister Siekierski odbył rozmowy z przedstawicielami grup producenckich. Miał wtedy zaznaczyć, że wszelkie formy pomocy mogą zostać ustalone dopiero po zakończeniu prac komisji i zebraniu wszystkich danych w skali całego kraju.

"Zachwianie produkcji narusza ciągłość w kolejnych latach i stąd to wsparcie jest potrzebne, aby utrzymać dotychczasowe osiągnięcia na kolejne lata" – powiedział

Siekierski zapowiedział również działania, które będą dotyczyły rozwiązania problemu wymogu zaopatrzenia grupy producenckiej w co najmniej 50% w surowiec pochodzący tylko i wyłącznie od członków własnej grupy, a to w obecnej sytuacji po przymrozkach nie będzie możliwe do spełnienia.


foto: mat. prasowe (gov.pl)

Reklama