Dino rośnie, ale znacznie wolniej niż przed rokiem. Ile sklepów otwarto od początku roku?

Dino rośnie, ale znacznie wolniej niż przed rokiem. Ile sklepów otwarto od początku roku?

Na koniec marca 2024 roku Dino posiadało 2438 sklepów w Polsce. Wynik jest imponujący, choć w pierwszym kwartale bieżącego roku liczba otwarć była o niemal połowę niższa niż w tym samym czasie 2023 roku. Widać też mniejszy wzrost sprzedaży. 

Wyhamowanie wzrostu w Dino

Dino już od dłuższego czasu sukcesywnie zwiększa wartość sprzedaży w swoich sklepach. Po ubiegłorocznym piku (w III kwartale 2023 wzrost sprzedaży like-for-like, czyli w sklepach, które istnieją od co najmniej roku, osiągnął 33,2%), dynamika wzrostu zaczęła spadać aż do 8,7% w IV kwartale minionego roku. Nowy rok przyniósł jednak odbicie.

W I kwartale 2024 Dino Polska zanotowało 11,9% wzrost sprzedaży like-for-like. Ponad 41% udziałów w tym torcie, który opiewał w I kwartale na 6,7 mln zł wygenerowały produkty świeże. Pozostałe produkty spożywcze odpowiadały natomiast za 46,8%.

Ile wynosi liczba sklepów Dino do teraz?

W okresie od stycznia do marca 2024 Dino otworzyło 32 nowe markety. To o 22 otwarcia mniej niż w analogicznym czasie przed rokiem, kiedy sieć powiększyła się o 54 placówki. Na koniec marca 2024 r. łączna powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino wyniosła 960,9 tys. metrów kwadratowych i była o 10,5% większa niż rok wcześniej. 

Choć liczba otwartych sklepów Dino w I kwartale jest niższa niż przed rokiem, to detalista w dalszym ciągu sukcesywnie powiększa sieć. Nakłady inwestycyjne Dino Polska, głównie związane z rozwojem sieci i zaplecza logistycznego, wyniosły w I kw. 2024 r. 330 mln zł i były o 6% wyższe niż przed rokiem. Skumulowana wartość nakładów inwestycyjnych Grupy Dino w ciągu ostatnich pięciu lat przekroczyła 6 mld zł. W porównaniu do stanu na koniec marca 2023 roku, liczba sklepów Dino zwiększyła się w rok o 228 placówek.


foto: mat. redakcji

Reklama