Sprzedaż Bonduelle spada. Grupa ogranicza cele dotyczące wzrostu obrotów

Sprzedaż Bonduelle spada. Grupa ogranicza cele dotyczące wzrostu obrotów

Grupa Bonduelle opublikowała wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2023-2024, który przypadał na okres od stycznia do marca br. W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, sprzedaż porównywalna (like-for-like, tj. przy stałych kursach i zakresie) spadła o 1,0% do poziomu 564,9 mln euro. 

Obroty Grupy Bonduelle po dziewięciu miesiącach bieżącego roku obrotowego wyniosły 1,778 mld euro. W opublikowanych danych zanotowano spadek rok do roku na poziomie 2,1%. Natomiast w perspektywie like-for-like, po uwzględnieniu wahań kursowych, sprzedaż zanotowała wzrost o 2,8%. Za wzrostem tym stały przede wszystkim dobre wyniki kategorii produktów o przedłużonych datach, a więc towarów w puszkach czy mrożonek. 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z INFORMACJAMI Z RYNKU:

Obserwuj nas w Google News

Kluczowe kierunki biznesu

Za zdecydowaną większość obrotów Grupy Bonduelle odpowiada Europa, która reprezentuje 65,5% jej działalności. Po 3,9% wzroście like-for-like, strefa ta wygenerowała 1,165 mld euro sprzedaży podczas dziewięciu miesięcy bieżącego roku obrotowego. Mimo wzrostu, Grupa odnotowała w tym regionie spadek wolumenu sprzedaży w trzecim kwartale. Ten, jak uzasadnia producent, dotknął zarówno produktów markowych, jak i marek własnych. Pozostałe rynki odpowiadały w tym czasie za 612 mln euro obrotów (34,5% działalności firmy).

Działalność Grupy koncentrowała się w tym czasie na dwóch kategoriach. Produkty w puszkach odpowiadały za 854,9 mln euro obrotów. Natomiast produkty świeże wygenerowały 695,8 mln euro. Najmniejszy udział miały w tym czasie produkty mrożone (227,3 mln euro). Kategoria ta, choć najmniejsza wartościowo w portfelu producenta, zanotowała najwyższy wzrost sprzedaży rok do roku. 

Grupa rewiduje cele

Biorąc pod uwagę obecną sytuację konsumencką, Grupa ogranicza swój cel dotyczący wzrostu obrotów do poziomu od +3% do +4%, bieżący cel dotyczący wzrostu zysku operacyjnego pozostaje niezmieniony na poziomie około +15%, przy czym te dwa cele wzrostu są wyrażone w porównywalnych danych. 

Wyniki finansowe Grupy Bonduelle dotyczą pierwszych dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2023-2024, tj. okresu od lipca 2023 do marca 2024.


foto: stockadobe(Анастасия Бурлакова)

Reklama