MAKRO Polska opublikowało pierwszy raport zrównoważonego rozwoju

MAKRO Polska opublikowało pierwszy raport zrównoważonego rozwoju

114-stronicowy Raport Niefinansowy Zrównoważonego Rozwoju za rok finansowy 2022/2023 sieć hurtowni Makro Polska przygotowała w oparciu o najnowsze globalne wytyczne Global Reporting Initiative. Sprawdzamy, co znajduje się w środku. 

Pierwszy taki raport autorstwa Makro Polska

Raport stanowi kompleksowy przegląd sześciu kluczowych dla MAKRO obszarów, takich jak: ład korporacyjny i etyka, jakość, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, pracownicy oraz społeczeństwo. Publikacja jest podsumowaniem wszelkich aktywności podjętych przez sieć w roku finansowym 2022/ 2023 oraz przedstawia dalsze cele i zobowiązania na przyszłość.

Premiera pierwszego raportu zrównoważonego rozwoju przypada w szczególnym okresie dla MAKRO. Jubileusz naszej firmy to dobra okazja, aby podsumować działania na rzecz środowiska, społeczności oraz bezpieczeństwa i jakości produktów. Wiemy, jak ważny jest aspekt zrównoważonego rozwoju dla szerokiej grupy naszych interesariuszy, dlatego chętnie dzielimy się najlepszymi praktykami oraz celami w tym zakresie.

Dominik Branny, prezes zarządu MAKRO Polska

Strategia zrównoważonego rozwoju MAKRO składa się z trzech filarów:

  • wpływu na środowisko,
  • społeczności skupionej wokół celu,
  • kultury jakości.

Cel to neutralność klimatyczna do 2040 roku

MAKRO zgodnie z założeniami Grupy METRO dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku. Dotychczasowe działania sieci przyczyniły się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 38%, zmniejszenia zużycia energii w obrębie instalacji chłodniczych o 30-40% oraz na oświetleniu o 50-60%.

Kluczowym dla MAKRO aspektem jest również dbanie o jakość i kulturę bezpieczeństwa żywności, w budowanie której włączona jest cała organizacja. Firma we wszystkich halach oraz w Centrum Wsparcia Biznesu wdrożyła certyfikowany system zgodny z wymaganiami normy ISO 22000.

W raporcie znajdziemy także informację dotyczącą działań podejmowanych w stosunku do produktów marki własnej Makro. Wsród nich znajduje się między innymi umieszczanie piktogramów recyclingowych, informujących o właściwym sposobie segregacji odpadów czy też rezygnacja ze sprzedaży wszystkich jaj klatkowych.


foto: mat. prasowe

Reklama