Polacy spędzają coraz więcej czasu w sklepach. Spada za to liczba wizyt [DANE]

Polacy spędzają coraz więcej czasu w sklepach. Spada za to liczba wizyt [DANE]

Najnowsze badanie dynamiki ruchu w galeriach i centrach handlowych wykazało spadek ruchu o niemal 5% w porównaniu do 2023 roku. Odwiedzających centra handlowe klientek i klientów było w tym czasie mniej o niecały 1% rok do roku. Zmniejszyła się także częstotliwość ich wizyt. Rośnie za to czas, który Polki i Polacy spędzają w sklepach. 

Dane ruchu w centrach handlowych w pierwszym kwartale 2024 roku przeanalizowała firma technologiczna Proxi.cloud i platforma analityczno-badawcza UCE RESEARCH. Choć w tym czasie ubyło zarówno wizy, jak i odwiedzających, to autorzy raportu przekonują, że tego typu placówki wciąż przyciągają wielu klientów. A same wyniki świadczą o ich popularności.

Tyle czasu spędzamy średnio w sklepach

Z raportu wynika również, że choć spadła nieco częstotliwość wizyt (o ponad 4% rdr.), to zwiększył się czas spędzany w tego typu placówkach. W pierwszym kwartale 2024 roku trwał średnio prawie 44 minuty w trakcie jednej wizyty (czyli o 2 min. i 21 sek. dłużej niż rok wcześniej).

Wzrost średniego czasu wizyty faktycznie może być pewnym sygnałem. W niektórych przypadkach ponad 2 min. pozwalają na upewnienie się co do jakości materiałów czy też pobieżne sprawdzenie kroju produktu. Wynik może też sugerować, że konsumenci są bardziej rozważni, porównując większą liczbę produktów offline, dokonując następnie ich zakupów online, korzystając przy tym z promocji i ze zniżek.

Miłosz Sojka, drugi ze współautorów badania z Proxi.cloud

Dr Sarna zaznacza, że nieco rzadsze zakupy konsumenci rekompensują sobie ilością czasu, który na nie poświęcają. Nie bez znaczenia wydaje się też coraz częściej stosowane przez marki łączenie kanałów w jedno spójne doświadczenie. 

Dzięki temu w galeriach i centrach handlowych można nie tylko kupować, ale też odbierać zamówienia złożone przez Internet albo zamawiać produkty z dostawą do domu. To nieco wydłuża czas pojedynczych wizyt, które mogą odbywać się rzadziej.

Dr Nikodem Sarna, jeden ze współautorów badania z Proxi.cloud

Wahania widoczne szczególnie w kilku województwach

Analiza pokazuje też, że zmiany na poziomie całej Polski są niewielkie, ale w podziale na województwa widać większe odchylenia. O ile różnice w liczbie klientów pomiędzy badanymi kwartałami mieściły się w przedziale od ponad -2% do blisko +3% rok do roku, o tyle w przypadku liczby odwiedzin był to przedział od ponad -12% do przeszło +10%.

W opinii Miłosza Sojki, względnie nieduże spadki lub wzrosty liczby klientów potwierdzają tezę o niezmiennej popularności galerii i centrów handlowych. Analitycy z UCE RESEARCH podkreślają, że dynamika ruchu była zróżnicowana lokalnie. Niektóre województwa zaliczyły solidne spadki, a inne odnotowały duże skoki. 

Ślązacy odchodzą od zakupów w centrach handlowych?

Największe spadki ruchu zanotowano w województwie śląskim (o ponad 12% rdr.), zachodniopomorskim (o blisko 11% rdr.) i pomorskim (o prawie 11% rdr.). Natomiast najmocniejsze wzrosty zaobserwowano w woj. opolskim (o ponad 10% rdr.), świętokrzyskim (o prawie 10% rdr.) oraz łódzkim (o blisko 2% rdr.). 

Źródło danych: Badanie zostało przeprowadzone przez firmę technologiczną Proxi.cloud i platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH w oparciu o dane z pierwszego kwartału 2024 roku z odniesieniem do analogicznego okresu w poprzednim roku (IQ 2023 r.), z wykluczeniem świąt oraz niedziel niehandlowych. Analiza obejmuje zachowania konsumentów odwiedzających galerie i centra handlowe. Wielkość próby wyniosła ponad 450 tys. unikalnych konsumentów. Wejście badanej osoby w geofence było rejestrowane jako wizyta klienta w danej galerii lub centrum handlowym, gdy wizyta trwała co najmniej 2 minuty i nie więcej niż 2 godziny. Finalnie zbadano ruch w ponad 710 placówkach, których lokalizacje zostały pozyskane ze stron internetowych sieci handlowych oraz z Google Maps.


foto: unsplash