Polska chce odzyskać status kraju wolnego od grypy ptaków. Złożono deklarację

Polska chce odzyskać status kraju wolnego od grypy ptaków. Złożono deklarację

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o złożeniu do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (WOAH) deklaracji o odzyskaniu przez Polskę statusu kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu – informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz (KIPDiP)

Złożenie deklaracji wynika z zakończenia procedur likwidacji ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu stwierdzonych na terytorium Polski w okresie od 7 grudnia 2023 roku do 2 marca 2024 roku.

Grypa ptaków w Polsce

Zgodnie z art.10.4.6 Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych WOAH, odzyskanie statusu wolnego może nastąpić po upływie 28 dni od wdrożenia działań w ramach stamping-out policy, pod warunkiem zakończenia czynności i zapewnienia nadzoru.  

Polskie służby weterynaryjne wdrożyły wszystkie procedury zwalczania (stamping-out policy), przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, w tym uśmiercanie ptaków, unieszkodliwianie zwłok padłych i zabitych paków, oczyszczanie i dezynfekcję. Wokół ognisk choroby zostały ustanowione obszary objęte ograniczeniami, na których obowiązywały restrykcje. Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej realizuje program nadzoru grypy ptaków w gospodarstwach utrzymujących drób oraz u dzikich ptaków.

Ważny krok dla branży

Obecnie na terytorium Polski nie obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu drobiu, mięsa i produktów drobiowych wynikające z procedur zwalczania grypy ptaków u drobiu.

Uwolnienie się od HPAI Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz określiła jako "ważny krok naprzód", który wspiera wysiłki administracyjne na rzecz ponownego otwarcia rynków eksportowych poza obszarem celnym Unii Europejskiej.

"Z powodu  grypy ptaków część państw trzecich zamknęła dostęp do towarów sektora drobiarskiego importowanych z Polski, jednak teraz będą dobre podstawy do osiągnięcia zadowalających efektów w negocjacjach weterynaryjnych" - informuje instytucja. 


foto: stockadobe(Bostan Natalia)
źródło: KIPDiP