Żabka stawia na lifelong learning. W jaki sposób realizuje tę ideę?

Żabka stawia na lifelong learning. W jaki sposób realizuje tę ideę?

Duże tempo zmian społeczno-gospodarczych i ekonomicznych wymuszają stałe poszerzanie swoich kompetencji. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Grupa Żabka, która wdraża koncepcję uczenia się przez całe życia także w relacji do franczyzobiorców.

Idea lLifelong learning w Żabce

Lifelong learning, czyli idea uczenia się przez całe życie, jest niezwykle ważna z punktu widzenia zachowania kondycji umysłowej, rozwoju intelektualnego i relacji międzyludzkich. Ta koncepcja jest także szeroko promowana w krajach UE, gdzie miliony dorosłych po zakończeniu edukacji formalnej poszerzają swoją wiedzę i zdobywają nowe umiejętności.

Sieć Żabka także daje swoim franczyzobiorcom dostęp do narzędzi i inicjatyw, dzięki którym mogą podnosić swoje kwalifikacje i nieustannie się rozwijać. Pod koniec marca ponad 80 franczyzobiorców uzyskało certyfikat ukończenia drugiej już edycji "Akademii Przedsiębiorczości".

Duże tempo zmian społeczno-gospodarczych i ekonomicznych wymuszają stałe poszerzanie swoich kompetencji. Z jednej strony pozwala to na podnoszenie swoich kwalifikacji, z drugiej – na sprawne wykorzystanie potencjału, jaki niosą ze sobą nowoczesne technologie.

Według danych Eurostat, w 2022 roku 11,9% mieszkańców Unii Europejskiej w wieku 25-64 uczestniczyło w formalnych szkoleniach czy kursach. W Polsce było to 7,6%. Żabka chce być propagatorem idei Lifelong learning. 

 

Nasze inicjatywy edukacyjne, obok obowiązkowych szkoleń, które odbywa każdy franczyzobiorca na starcie współpracy, mają na celu bieżące i kompleksowe przygotowanie przedsiębiorców do prowadzenia własnego biznesu, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Dają one także szansę na poszerzanie umiejętności z różnych obszarów związanych z przedsiębiorczością.

Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska

Programy edukacyjne Żabki

Przyszli franczyzobiorcy, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia czy wykształcenia, już na etapie rekrutacji korzystają z indywidualnych, bezpłatnych szkoleń poświęconych HR, sprzedaży czy finansom. Po rozpoczęciu współpracy z siecią zyskują dostęp do platformy edukacyjnej z bazą wiedzy i webinarami, które stanowią dla nich cenne źródło informacji o przedsiębiorczości oraz biznesie z Żabką.

Od 2023 r. sieć wspólnie z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Moniką Ferreirą, Founding Partnerem w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy, realizuje program edukacyjno-rozwojowy "Akademia Przedsiębiorczości".

Potrzeba uczenia się przez całe życie jest odpowiedzią na szybko zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. Dziś, w erze sztucznej inteligencji, w warunkach rozwoju systemów kognitywnych (łączących sztuczną inteligencję z psychologią czy neurobiologią), koniecznym jest ciągłe poszerzanie kompetencji zawodowych i osobistych. Akademia Przedsiębiorczości od początku była pomyślana jako program edukacyjno-rozwojowy o transformacyjnym charakterze. Naszym celem jest nie tylko przekazywanie nowoczesnej wiedzy, ale również rozbudzanie u franczyzobiorców ciekawości i potrzeby dalszego rozwoju zgodnie z koncepcją lifelong learning.

Prof. Eryk Głodziński, prodziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Od 2024 r. Akademia Przedsiębiorczości stała się obowiązkowym elementem wdrożenia osób rozpoczynających biznes pod szyldem Żabki. 22 marca br. kolejnych 86 franczyzobiorców, w tym 10 obcokrajowców, uzyskało certyfikat ukończenia programu. W sumie kurs ukończyło już ponad 150 przedsiębiorców.  

Inicjatywa daje zarówno obecnym franczyzobiorcom, jak i kandydatom do tej roli, możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności menedżerskich czy zagadnień związanych z przedsiębiorczością, w tym z zakresu finansów, organizacji i zarządzania placówką oraz kadr.

Jedną z certyfikowanych osób jest Iuliia Arustamova, która przez 2 lata prowadziła sklep Żabka, a od grudnia 2023 r. pełni w sieci rolę Partnera ds. sprzedaży.

Gdy dołączałam do "Akademii Przedsiębiorczości", byłam franczyzobiorczynią jednego ze sklepów Żabka w Warszawie. Spotkania oraz webinary, w szczególności te dotyczące finansów i umiejętności miękkich, znacząco wzbogaciły moją wiedzę i są przydatne nie tylko w sferze zawodowej, ale i osobistej. Od zawsze stawiam na rozwój, wychodząc z założenia, że człowiek powinien uczyć się przez całe życie. Taka aktywna postawa, przekładająca się też na wyniki mojej placówki, została dostrzeżona przez sieć i pomogła mi awansować w jej strukturach.

Iuliia Arustamova

Żabka prowadzi także wraz ze Szkołami Policealnymi TEB Edukacja zewnętrzny kurs "ABC Biznesu – podstawy własnej działalności". Program umożliwia zainteresowanym osobom, w tym franczyzobiorcom, zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, finansowania oraz zarządzania własną działalnością gospodarczą: z aspektów prawnych, podatkowych, IT czy marketingowych. Obecnie trwa jego II edycja.


foto: mat. partnera