Płatność będzie kartą czy gotówką? Odpowiedzi są inne w różnych częściach Polski

Płatność będzie kartą czy gotówką? Odpowiedzi są inne w różnych częściach Polski

Wielkopolanin z większym prawdopodobieństwem wybierze płatność kartą, podobnie postąpi mieszkaniec Mazowsza. W Polsce nie brakuje jednak również fanów gotówki. Z największą szansą spotkamy ich w województwie świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Jak wyglądają preferencje dotyczące płatności w Polsce? Z czego wynikają różnice? Odpowiedzi na te pytania szukają autorzy analizy PanParagon, którzy przyjrzeli się dowodom zakupów użytkowników.

Karta czy gotówka? Odpowiedź jest prosta

Jak pokazuje badanie, płatności kartą mają w naszym kraju największą grupę zwolenników. Taka informacja była widoczna na około 70% przeanalizowanych paragonów. Znacznie rzadziej korzystamy natomiast z gotówki, która znalazła na 30% dowodów zakupu. Autorzy analizy nie uwzględnili w badaniu BLIKA. "Znaczna część tego typu transakcji oznaczana jest na paragonach jako płatność kartą" - wyjaśnia Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Eksperci poszli jednak o krok dalej i sprawdzili, jak poszczególne płatności rozkładają się w ujęciu wojewódzkim.

Tutaj najczęściej płaci się kartą

Ogólne wyniki pokazały, że płacenie kartą w Polsce jest bardzo popularne. Są jednak regiony na mapie naszego kraju, w których transakcje bezgotówkowe są bardziej rozpowszechnione, a w innych mniej.

Niekwestionowanym liderem płatności z użyciem karty jest Wielkopolska. Tutaj, ten rodzaj transakcji był widoczny na niemal 75% paragonów pochodzących z tego województwa. Na drugim miejscu uplasowało się województwo mazowieckie (73% paragonów), następnie dolnośląskie oraz śląskie (ok. 71%).

Płacenie gotówką jest już passe? Nie wszędzie

Autorzy badania sprawdzili także, w jakich częściach Polski nadal często korzysta w się z gotówki. Okazuje się, że taką formę płatności najbardziej upodobali sobie mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Adnotacja o płatności gotówką pojawiła się tutaj na ok. 41% ujętych w analizie paragonach.

Kolejnym województwem, w którym mieszkańcy chętnie posługują się gotówką jest warmińsko-mazurskie. Potwierdza to aż 39,4% dowodów zakupu z tego regionu. Trzecią pozycję na "gotówkowym" podium zajęło natomiast województwo podlaskie, gdzie na 38,2% paragonach widniała informacja o tradycyjnej formie płatności.  

Co ciekawe, transakcje gotówką preferowane są zarówno na wschodzie, jak i zachodzie naszego kraju. Poza ścisłą czołówką do grona województw, w których konwencjonalny rodzaj płatności jest częstą praktyką wlicza się chociażby zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubuskie czy lubelskie.

Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon

Płatność gotówką a stopa bezrobocia w Polsce 

Czy popularność poszczególnych metod płatności w obrębie województw jest powiązana ze stopą bezrobocia? Zestawiając statystyki z aplikacji PanParagon oraz oficjalne dane z Głównego Urzędu Statystycznego z grudnia 2023 roku widać pewne zależności. Tam, gdzie stopa bezrobocia jest wysoka, zazwyczaj chętniej korzysta się z gotówki. Tak jest w przypadku województwa świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego czy podlaskiego.

Wyjątkiem jest województwo podkarpackie, w którym pomimo najwyższej w kraju stopy bezrobocia, sporym zainteresowaniem cieszą się płatności kartą. W województwach łódzkim i lubelskim jest natomiast odwrotna sytuacja. Tam bezrobocie jest stosunkowo niskie, a korzystanie z gotówki podczas zakupów częste. 

Warto także dodać, że w województwie wielkopolskim, mazowieckim i śląskim jest najniższa stopa bezrobocia w Polsce, a zarazem najwyższa częstotliwość zakupów z użyciem karty.  


foto: stockadobe(Looker_Studio)

Reklama