Adaptacja handlu do zmieniającego się świata. Przed nami Kongres Nowoczesnej Dystrybucji

Adaptacja handlu do zmieniającego się świata. Przed nami Kongres Nowoczesnej Dystrybucji

6. Kongres Nowoczesnej Dystrybucji odbędzie się 20 maja 2024 r. w hotelu Sofitel Warsaw Victoria. W wydarzeniu wezmą udział liderzy sektorów: handlu, przetwórstwa i dystrybucji, przedstawiciele administracji państwowej oraz znakomici eksperci z Polski i zagranicy. 

Wyzwania i prognozy dla handlu

Prezesi i członkowie zarządów międzynarodowych koncernów handlowych omówią najważniejsze wyzwania i prognozy dla handlu w ramach kluczowych obszarów jakimi są:

  • bezpieczeństwo energetyczne,
  • rynek rolno-spożywczy,  
  • polityka customer experience,
  • procesy legislacyjne,
  • rozwiązania pro-środowiskowe,
  • digitalizacja,
  • rynek pracy.

Głos zabiorą prezesi sieci handlowych

Uroczystego otwarcia kongresu dokona Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. W ramach bloku inauguracyjnego eksperci przeanalizują z jakimi wyzwaniami mierzy się branża oraz dokonają przeglądu szerokiego spektrum czynników i uwarunkowań rynkowych mających kluczowy wpływ na funkcjonowanie sektora handlu.

Prezesi sieci handlowych porozmawiają o roli handlu w gospodarce w ujęciu odpowiedzialności, współzależności oraz współpracy w ramach sektora. Pojawią się zagadnienia dotyczące wpływu sytuacji geopolitycznej na gospodarkę, wyzwań i nadziei sektora handlowego związanych z oczekiwaniami na ożywienie gospodarcze, inflacji i niestabilności gospodarczej oraz ich wpływu na zachowania konsumentów i konkurencyjność cenową.

Poruszone zostaną również tematy związane z regulacjami UE wpływającymi na branżę handlową, dążeniem sieci handlowych do oszczędzania energii, a także wyzwaniami pracodawców w kontekście rosnących kosztów pracy i sposobów radzenia sobie z nimi w szybko zmieniającym się środowisku.

Konsolidacja technologii i handlu tematem drugiego bloku

Następnie akcent dyskusji przeniesiony zostanie na retail tech, czyli konsolidację technologii i handlu. Debata skupi się na wypracowywaniu modeli biznesowych, znaczeniu zarządzania organizacją, skalowaniu przez inwestycje, optymalizacji kosztów, integracji i automatyzacji systemów obsługi klienta, zaawansowanej logistyce w quick commerce i e-platformach oraz zastosowaniu sztucznej inteligencji do zwiększenia widoczności i monitorowania łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym.

Prelegenci porozmawiają również o rynku e-commerce w 2024 roku. Omówione zostaną trendy i oczekiwania w e-handlu, wpływ czynników poza ceną na wybór zakupów online, znaczenie bezpieczeństwa i ochrony danych, strategia sprzedaży wielokanałowej i tworzenie spójnej ścieżki zakupowej, personalizacja w handlu cyfrowym oraz wpływ technologii na zmiany w branży e-commerce. Dyskusja wzbogacona zostanie o prezentację praktycznych przykładów wykorzystania nowych technologii w handlu.  

Działania pro-środowiskowe

Ważnym tematem Kongresu będą działania pro-środowiskowe branży. Eksperci poruszą kwestie związane m.in. z ułatwieniami w prowadzeniu biznesu dzięki ESG, współpracą na rzecz ekologii, konsekwencjami dyrektywy CSDR, dostępem do ekologicznych łańcuchów wartości, rolą ESG w wyborach konsumenckich i promowaniu ekoproduktów, harmonijnym modelem współpracy lokalnych marek, zaangażowaniem sieci handlowych w działania ekologiczne, praktycznym wdrażaniem inicjatyw zero waste i monitorowaniem zużycia energii oraz zrównoważonym łańcuchem dostaw z uwzględnieniem elektromobilności.

Nie zabraknie komentarza na temat nowych obowiązków i wdrożeń w zakresie systemu kaucyjnego. Prelegenci poruszą zagadnienia dotyczące m.in. wpływu wytycznych rządowych na sektor, przygotowania do wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce, działań handlu na rzecz implementacji regulacji unijnych dotyczących plastiku, wyzwań związanych z systemem kaucyjnym i punktami zbiórki opakowań oraz aspektów przygotowania infrastruktury i technologii dla skutecznego użytkowania systemu.

Customer Experience w handlu

Zwieńczeniem Kongresu będzie blok poświęcony budowaniu customer experience. Eksperci skoncentrują się na strategiach polskiego handlu w utrzymaniu klienta, słuchaniu głosu konsumentów, analizie zachowań i preferencji z użyciem technologii, personalizacji i segmentacji klientów, wykorzystaniu mediów społecznościowych, synergii między sieciami a dostawcami usług płatniczych, wpływie nowych technologii płatności na wybory konsumenckie oraz bezpieczeństwie klienta w procesie zakupów online.

Pojawią się też tematy dotyczące trendów konsumenckich oraz wykorzystania AI w procesie personalizacji doświadczeń zakupowych klientów.

Kongres skierowany jest do detalistów, hurtowników i dystrybutorów, zarządców i najemców centrów handlowych, koncernów FMCG, kadry zarządzającej firm technologicznych i świadczących usługi dla retailu, firm logistycznych i dystrybucyjnych. 

Wydarzenie uświetni wieczorna Gala, połączona z ceremonią wręczenia nagród Modern Retail Awards.

Organizatorami Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji są: Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Fundacja Nowoczesnej Dystrybucji oraz MMC Polska. 

Strona wydarzenia: https://dystrybucja.pl.


foto: mat. partnera

Reklama