Kontrola w lokalach gastro: W lodach naturalnych wykryto wysoko przetworzone składniki

Kontrola w lokalach gastro: W lodach naturalnych wykryto wysoko przetworzone składniki

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawiła wyniki kontroli w lokalach gastronomicznych. Ich celem było sprawdzenie jakości handlowej oraz oznakowania sprzedawanych tam lodów. Nieprawidłowości stwierdzono w niemal 70% przypadków.

Głównym problemem, który ujawniła kontrola okazało się być znakowanie lodów. W wielu sytuacjach informacja, którą widzieli klienci niekoniecznie miała pokrycie z rzeczywistym składem produktu. W lokalach brakowało także podstawowych informacji o produktach. 

Nieprawidłowości w 68,9% kontrolowanych lokalach

Kontrola lokali gastronomicznych posiadających w ofercie lody odbyła się w trzecim kwartale 2023 roku. Łącznie objęto nią 45 lokali. Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 31 z nich. Inspekcja wyróżniła trzy główne obszary, w których wykryto nieprawidłowości. Te dotyczyły braku informacji o produkcie w miejscu dostępnym dla konsumenta finalnego, wykazów składników oraz nazw produktów. O jakich błędach mowa?

Wśród błędów dotyczących wykazu składników lodów inspekcja stwierdzała przede wszystkim umieszczanie surowców, które w rzeczywistości nie występowały w recepturze lub też pomijanie niektórych składników. Poza tym, w niektórych lokalach brakowało wyróżnienia nazw produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji. 

Deklaracje bez pokrycia

Inspekcja opublikowała także długą listę nieprawidłowości dotyczących nazw produktów. Okazało się, że lokale gastronomiczne mogły wprowadzać konsumentów w błąd co do sprzedawanego produktu. Działo się to na przykład poprzez zamieszczenie nazwy "lody jogurtowe", choć w rzeczywistości były to "lody o smaku jogurtowym". Podobne działanie miało miejsce w przypadku "czekolady" i "lodów o smaku czekoladowym".

Inspektorzy zaobserwowali również zamieszczenie informacji takich jak np. "lody tradycyjne", "rzemieślnicze metody", "wyłącznie naturalne składniki", "100% natura”" podczas gdy do produkcji lodów użyto składników wysoko przetworzonych oraz dodatków.

Jeszcze innym działaniem, które inspektorzy potraktowali jako wprowadzenie w błąd, było zamieszczenie w nazwie lodów określeń "cytryna", "cytrynowe" / "waniliowe", podczas gdy do produkcji użyto jedynie aromatu cytrynowego / waniliowego, w przypadku którego nie przedłożono dokumentacji potwierdzających jego naturalny charakter.


foto: stockadobe(Valmedia)

Reklama