Diamant odzyskuje wodę z buraków cukrowych

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Ma on zwracać uwagę na takie wyzwania jak: zanieczyszczanie zbiorników wodnych, susze i coraz bardziej realny problem niedoboru wody na świecie, ale przede wszystkim zachęcać do dbania o zasoby wodne. Jednym ze sposobów na to jest zrównoważona produkcja. Pfeifer & Langen Polska, producent marki Diamant, wykorzystuje w procesie produkcyjnym zamknięte obiegi wodne i odzyskuje wodę z buraków cukrowych. Jak to działa?

Światowy Dzień Wody 2024

To ustanowione ponad 30 lat temu przez ONZ święto, ma na celu uświadomienie państwom i poszczególnym jednostkom wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną, ale też zwrócenie uwagi na pogłębiające się problemy związane z kurczącymi się zasobami wody. Niezwykle ważną rolę w dbaniu o nie odgrywa odpowiedzialna produkcja.

Surowcem niezbędnym do produkcji cukru jest burak cukrowy, który w 75% składa się z wody. Dlatego w procesie produkcyjnym nie pobieramy jej prawie z zewnątrz, a wykorzystujemy tę, która znajduje się w roślinach. Dzięki temu minimalizujemy wpływ naszej działalności na środowisko oraz nie naruszamy równowagi ekologicznej ekosystemów znajdujących się w okolicy naszych fabryk. Dbamy zresztą nie tylko o wodę, ale i o powietrze, glebę oraz naszych sąsiadów.

Paweł Maciejewski, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Pfeifer & Langen Polska

Woda z buraka

Producent cukru Diamant sukcesywnie zmniejsza zużycie wód gruntowych i powierzchniowych. Firma w produkcji cukru stosuje zamknięte obiegi wodne. Oznacza to, że  wykorzystuje tzw. kondensat, czyli skroplinę - ciecz, która powstała ze skroplenia dowolnego gazu. Kondensat, który używany jest w zakładach Pfeifer & Langen to podgrzana i skroplona woda pozyskana z buraków. W efekcie takich działań firma ogranicza pobór wody ze źródeł zewnętrznych oraz wód głębinowych zmniejszając przy tym ilość wytwarzanych ścieków.

Nadmiar wody z buraka trafia do oczyszczalni biologicznych Pfeifer & Langen. Po jej oczyszczeniu producent marki Diamant oddaje ją środowisku lub gromadzi w zbiornikach akumulacyjnych jako zapas wody technologicznej. Zbiorniki stanowią niszę ekologiczną dla licznych gatunków roślin i zwierząt, przyczyniając się do rozwoju bioróżnorodności w otoczeniu cukrowni. Przykładem na to jest, należąca do firmy,  cukrownia w Miejskiej Górce. Na terenie jej oczyszczalni zadomowiła się sieweczka rzeczna. Pozbawiona zarośli otwarta przestrzeń z dostępem do wody do złudzenia przypomina naturalne środowisko jej bytowania.

Ponadto firma stosuje liczne zabezpieczenia przed wyciekami substancji ropopochodnych i chemicznych do ziemi oraz wód gruntowych, co chroni glebę przed degradacją, a wody przed zanieczyszczeniem. Dzięki budowaniu nowych i modernizowaniu już istniejących instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, producent cukru Diamant ogranicza ryzyko przedostania się do środowiska nieoczyszczonych substancji.


foto: mat. prasowe

Reklama