Wśród przedsiębiorców wciąż przeważają pozytywne nastroje. Wyróżnia się handel

Wśród przedsiębiorców wciąż przeważają pozytywne nastroje. Wyróżnia się handel

Miesięczny Indeks Koniunktury PIE spadł w marcu o 0,9 pkt do poziomu 101,1 pkt. W dalszym ciągu oznacza to jednak przewagę nastrojów pozytywnych wśród polskich przedsiębiorców – informuje Polski Instytut Ekonomiczny. W marcu poprzedniego roku wskaźnik ten utrzymywał się na znacznie niższym poziomie (96,8 pkt) świadczącym o pesymistycznych nastrojach.

Mimo spadku MIK w większości branż, pozytywne nastroje przeważają w handlu, produkcji i budownictwie, w szczególności w średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Wprawdzie w marcu odnotowaliśmy nieznaczne pogorszenie nastrojów przedsiębiorców, ale MIK nadal jest powyżej poziomu neutralnego (100,0), co oznacza, że w odniesieniu do większości komponentów te nastroje są nadal optymistyczne. Dotyczy to szczególnie wynagrodzeń i płynności finansowej.

dr Urszula Kłosiewicz-Górecka z Zespołu Foresightu Gospodarczego PIE

Handel w dobrych nastrojach

Handel był jedyną spośród analizowanych branż, w której odnotowano poprawę nastroju w marcu br. względem poprzedzającego go lutego. Wskaźnik wzrósł w przedsiębiorstwach handlowych o 9,7 pkt na przestrzeni miesiąca do poziomu 109,4 pkt. Na wynik ten wpłynęły w największym stopniu pozytywne odczyty dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń, posiadanych mocy produkcyjnych oraz płynności finansowej.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z DANYMI RYNKOWYMI I ANALIZAMI

SPRAWDŹ NOWE RAPORTY

Przedsiębiorstwa handlowe są także pozytywnie nastawione względem najbliższego okresu. Zdaniem dr Urszuli Kłosiewicz-Góreckiej, stoi za tym przede wszystkim przewidywana w najbliższych miesiącach poprawa nastrojów wśród konsumentów i ich większej skłonności do zakupów, będące efektem wyższych realnych dochodów i zwiększonych zakupów sezonowych – pod koniec marca wypada bowiem Wielkanoc.

Źródło: PIE

Choć handel jako jedyny zanotował wzrost, to nie jest jedyną branżą, w której nastroje pozytywne przeważają nad negatywnymi. Dodatki wynik odnotowano także w przypadku budownictwa (102,5 pkt) oraz produkcji (100,5 pkt).


foto: unsplash

Reklama