Zaledwie co trzeci Polak kupuje w zagranicznych sklepach online. Dlaczego?

Zaledwie co trzeci Polak kupuje w zagranicznych sklepach online. Dlaczego?

Z sondażu UCE Research wynika, że 33,2% konsumentów regularnie nabywających produkty w sieci dokonuje zakupów w zagranicznych e-sklepach. Wśród nich jednak zaledwie 10,2% robi to z bardzo dużą częstotliwością. Pozostałe 13% robi to niezbyt często lub "naprawdę bardzo rzadko". Powodów niechęci do zakupów online w zagranicznych sklepach jest kilka. Fundamentalny to problem ze zwrotami. 

Niemal 65% konsumentów w ogóle nie dokonuje zakupów w zagranicznych sklepach. Z jednej strony pokazuje to niechęć Polaków do tego typu e-commerce'ów. Z drugiej jednak – jak zauważają eksperci – widać znaczny potencjał wzrostu dla międzynarodowego handlu elektronicznego.

Dlatego nie wybieramy zagranicznych sklepów

Uczestnicy sondażu, którzy nie robią zakupów w zagranicznych e-sklepach, wskazali 5 głównych powodów braku takiej praktyki.

Z ich odpowiedzi wynika, że najczęściej obawy budzi:

  1. ewentualny proces zwrotu towarów – 36,7%,
  2. kwestia bariery językowej – 33,4%,
  3. długi czas oczekiwania na produkt – 29,4%,
  4. wysokie koszty dostawy – 20,8%,
  5. obsługa posprzedażowa – 18,4%. 

"Powody te bezpośrednio wiążą się z ryzykiem oraz niepewnością związaną z tego typu zakupami. Proces zwrotu może być skomplikowany lub kosztowny, szczególnie w przypadku przesyłek międzynarodowych" – komentuje Maciej Tygielski, współautor badania. 

Bariera językowa utrudnia zrozumienie opisu produktu, warunków zakupu czy procesu reklamacji. Długi czas oczekiwania i wysokie koszty dostawy mogą być demotywujące, szczególnie gdy lokalne e-sklepy oferują szybszą i pewniejszą wysyłkę. Obawy dotyczące obsługi posprzedażowej wiążą się z trudnościami w komunikacji oraz ewentualnymi problemami w rozwiązywaniu sporów. Te powody są istotne, bo bezpośrednio wpływają na zadowolenie i doświadczenie klienta.

Maciej Tygielski, współautor badania

Natomiast najrzadziej podawanym powodem braku zakupów w zagranicznych e-sklepach jest utrudniony proces śledzenia przesyłek – 4,7%. Dosyć rzadko konsumenci wskazują też na obawę przed podrobionym towarem – 7,1%, a także na brak zaufania do zagranicznych podmiotów – 9,2%

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH na próbie 1007 dorosłych Polaków, którzy regularnie (tj. przynajmniej kilka razy w miesiącu) robią wszelkiego rodzaju zakupy online.


foto: stockadobe(Have a nice day)

Reklama