Kobiety stanowią niemal połowę zarządu w Grupie Żabka. W roli liderek zmieniają oblicze biznesu

Kobiety stanowią niemal połowę zarządu w Grupie Żabka. W roli liderek zmieniają oblicze biznesu

Kobiety w Polsce umacniają swoją pozycję zawodową i coraz częściej realizują się w roli liderek, a polski biznes robi coraz więcej, by wyrównać sytuację kobiet i mężczyzn. Jak to wygląda w liczbach?

Kobiety w roli liderek

Według danych z CEIDG z początku 2023 roku, w zarządach polskich firm 25% stanowią kobiety. W Grupie Żabka stanowią one niemal połowę zarządu, kierując kluczowymi obszarami działalności takimi jak finanse, HR czy ekspansja zagraniczna. 

Panie stanowią także większość – bo aż 65% – wśród współpracujących z Żabką franczyzobiorców, prowadzących sklepy w całej Polsce. Dla porównania, zgodnie z danymi CEIDG, odsetek kobiet wśród wszystkich właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce wynosi około 34%.

Kobiety w strukturach Grupy Żabka – co mówią twarde dane?

Kultura równych szans i aktywne wspieranie kobiet to w przypadku Grupy Żabka nie tylko hasła pojawiające się w komunikacji, ale fakty, za którymi stoją liczby. Przy okazji Dnia Kobiet postanowiliśmy sprawdzić, jak realizacja tych założeń odbywa się w strukturach firmy. Czego się dowiedzieliśmy?

Kobiety stanowią obecnie 40,3% wszystkich zatrudnionych w Grupie Żabka. Kierują one takimi obszarami jak finanse, dział prawny, logistyka, dział personalny, dział analiz cenowych, sprzedaż czy adaptacja. W 2023 roku spośród nich awansowało 273 pracowniczek. Na tym jednak nie koniec, widać bowiem, że firma nie zatrzymuje się na tych wynikach. 

Od początku 2024 roku na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych zatrudnionych jest 155 kobiet – to wzrost o blisko 10% w stosunku do 2023 roku. Żabka była jednocześnie jedną z pierwszych organizacji na polskim rynku, które osiągnęły parytet w Zarządzie. Obecnie, w związku z wprowadzonymi od lutego br. zmianami w strukturze zarządczej Grupy, trzy z siedmiu członków Zarządu, to kobiety. Dla porównania według danych CEIDG, w I kwartale 2023 roku w zarządach spółek handlowych w Polsce, tradycyjnie rozumianych jako firmy, kobiet biznesu było 25%.

Równowaga płci w zatrudnieniu jest dla nas bardzo ważna. Zbudowaliśmy organizację, która wspiera kobiety i daje im takie same szanse rozwoju i awansu jak mężczyznom, dzięki czemu mają one realny wpływ na kształt otoczenia biznesowego i społecznego naszej firmy. Coraz więcej pań wykorzystuje swoje kompetencje oraz potencjał, realizując się na odpowiedzialnych menedżerskich i kierowniczych stanowiskach w ramach Grupy Żabka.

Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu, Chief People Officer

Codzienne przykłady: Kobieta na czele międzynarodowej jednostki Grupy Żabka

Jedną z kobiet, które możemy spotkać w strukturach grupy Żabka, jest Anna Grabowska –  wiceprezeska zarządu oraz dyrektorka zarządzająca. Zaledwie kilka tygodni temu zaczęła dodatkowo kierować powołaną z początkiem lutego br. nową jednostką organizacyjną – Żabka International, gdzie będzie wspierać operacyjnie podmioty Grupy na rynkach zagranicznych.

Anna Grabowska ma unikalne doświadczenie w zarządzaniu w handlu detalicznym w obszarach, takich jak m.in. strategie konsumenckie, relacje z dostawcami, komunikacja marketingowa i ESG. Jej znajomość potrzeb konsumenta oraz modern convenience przyczyniła się do zbudowania sukcesu Żabki w Polsce. W czasie swojej drogi zawodowej zajmowała się także rynkami poza Polską, co stanowi atut w budowaniu nowych rynków dla organizacji. 

Ponad 5,5 tys. franczyzobiorczyń Żabki

Według danych z CEIDG z początku 2023 roku, ok. 1 mln kobiet jest właścicielkami aktywnie działających jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce (JDG). W sumie, kobiety stanowią około 34% wszystkich właścicieli JDG w Polsce. Wśród współpracujących z Żabką franczyzobiorców odsetek kobiet jest niemal dwukrotnie wyższy – panie stanowią 65% z ponad 8800 wszystkich przedsiębiorców prowadzących sklepy pod szyldem sieci. 

5700 franczyzobiorczyń Żabki z sukcesem rozwija własne biznesy zarówno w aglomeracjach miejskich, jak i niewielkich miejscowościach w całej Polsce. Niemal połowa z nich to kobiety mające od 26 do 39 lat. A blisko 40% franczyzobiorczyń pochodzi z miast liczących do 50 tys. mieszkańców. 


foto: mat. partnera

Reklama