Polskie towary w Ukrainie. Wzrost eksportu był w 2023 roku trzycyfrowy

Polskie towary w Ukrainie. Wzrost eksportu był w 2023 roku trzycyfrowy

Podczas 12 miesięcy 2023 roku Polska wyeksportowała do Ukrainy towary o łącznej wartości 51,7 mld zł. W tym samym czasie wymiana handlowa w drugą stronę była o ponad połowę niższa. W 2023 roku wartość importu towarów z Ukrainy wyniosła bowiem 20,3 mld zł. W obydwu przypadkach wynik był wyższy niż rok wcześniej.

Gigantyczne wzrosty eksportu polskich towarów do Ukrainy

W 2023 roku Polska wyeksportowała do Ukrainy towary, których wartość była wyższa o 113% względem analogicznego okresu w 2022 roku. W tym czasie import wzrósł o 72,2% w perspektywie rok do roku – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Do szczegółowego zestawienia wymiany handlowej Polski z Ukrainą dotarła "Rzeczpospolita". Które towary były w tej wymianie kluczowe?

W przypadku eksportu polskich towarów do Ukrainy kluczowe były:

  • paliwa i oleje mineralne oraz produkty ich destylacji (9,7 mld zł),
  • oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (7,3 mld zł),
  • maszyny i urządzenia mechaniczne, a także sprzęt elektroniczny (6,4 mld zł), pojazdy, statki powietrzne i jednostki pływające (6,3 mld zł),
  • broń i amunicja (5,8 mld zł).

W tym czasie Polska wyeksportowała także tworzywa sztuczne i artykuły z nich wytwarzane o wartości 2,8 mld zł oraz gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol i tytoń, których wartość opiewała na 2,7 mld zł. W przypadku produktów spożywczych, napojów, alkoholu i tytoniu wzrost na przestrzeni roku wyniósł 128,8% rok do roku. 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z DANYMI RYNKOWYMI I ANALIZAMI

SPRAWDŹ NOWE RAPORTY

Import zboża z Ukrainy widoczny w danych

W przypadku importu, jak podaje "Rz" powołując się na dane GUS, największą wartość generowała sprzedaż:

  1. metali nieszlachetnych (4,6 mld zł),
  2. tłuszczy i olejów roślinnych i zwierzęcych (2,8 mld zł),
  3. produktów pochodzenia roślinnego (2,3 mld zł)
  4. gotowych produktów spożywczych, napojów i alkoholu oraz tytoniu (2,3 mld zł). 

W tym czasie, Polska kupiła z Ukrainy zboże o wartości przekraczającej 1 mld zł.

Polska wymiana handlowa z Ukrainą rośnie rokrocznie od momentu napaści Rosji na ten kraj. O ile w 2021 roku Ukraina zajmowała piętnaste miejsce w zestawieniu kluczowych partnerów handlowych z Polską, to już w 2023 roku podskoczyła na siódmą pozycję. 


foto: stockadobe(Rochu_2008)

Reklama