Właściciel Pyszne.pl zakończył 2023 rok z 1,8 mld euro straty. Europa się obroniła

Właściciel Pyszne.pl zakończył 2023 rok z 1,8 mld euro straty. Europa się obroniła

Just Eat Takeaway, który na polskim rynku działa jako Pyszne.pl, podzielił się wynikami finansowymi za 2023 rok. Mimo dużej straty, firma spodziewa się znacznego wzrostu podczas kolejnych dwunastu miesięcy.

Wyniki Just Eat Takeaway były w 2023 roku dobre, jeśli tylko wyłączymy z analizy rynek amerykański. Europa Północna, Wielka Brytania i Irlandia osiągnęły rekordowe wyniki kwartalne. Zdaniem firmy, gdyby nie Ameryka Północna, Grupa powróciłaby do wzrostu. 

Kluczowe rynki dla Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway skupia swoją działalność w Europie i Ameryce. Za ponad 60% zamówień w okresie 12 miesięcy 2023 roku odpowiadała Europa Północna z Wielką Brytanią i Irlandią. 

  • Północna Ameryka odpowiadała w 2023 roku za 30% zamówień w ramach całej grupy
  • Wielka Brytania i Irlandia odpowiadały za 29% zamówień
  • Północna Europa odpowiadała za 32% zamówień
  • Południowa Europa i ANZ odpowiadały za 10% zamówień.

Na ten moment 70% zamówień realizowanych przez Just Eat Takeaway pochodzi spoza Ameryki. 

Ameryka ściągnęła Grupę w dół

W prezentacji z wynikami finansowymi, Just Eat Takeaway podkreślało, że Grupa powróciłaby do wzrostu GTV w 2023 roku, gdyby nie wyniki odnotowane w Ameryce Północnej. Po wyłączeniu tego regionu, GTV odnotowałoby w IV kwartale 2% wzrost rok do roku. Wyniki uwzględniające Amerykę Północną wyglądają nieco gorzej. Grupa odnotowała bowiem spadek na poziomie 5%. 

Spadki nie dotyczyły jednak wyłącznie amerykańskiego rynku. W 2023 roku GTV rosło na dwóch rynkach, które odpowiadają wspólnie za ponad 60% zamówień, tj. w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz w Północnej Europie. Poza Ameryką Północną, spadek w tym czasie notowała także Europa Południowa i ANZ. Obszar ten ma jednak stosunkowo niewielki udział w wynikach Grupy. Odpowiada bowiem za 10% zamówień.

Raport Just Eat Takeaway, wyniki finansowe za 2023 rok (źródło: Just Eat Takeaway)

Na koniec 2023 roku Just Eat Takeaway zanotowało 1,8 mld euro straty. Duży wpływ na ten wynik miały jednak wysokie odpisy na przejęcie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Grupa ma nadzieje na wypracowanie zysku operacyjnego w 2024 roku. Ten ma zwiększyć się o 40% względem poprzedniego okresu.


foto: mat. prasowe

Reklama