Spytali Polaków o embargo na ukraińską żywność. Niemal połowa jest za

Spytali Polaków o embargo na ukraińską żywność. Niemal połowa jest za

Sytuacja związana z importem ukraińskich produktów rolnych budzi dyskusję, którą dodatkowo potęgują strajki. Odbywające się w całej Polsce protesty rolników mają zwrócić uwagę na ich niechęć do wprowadzenia unijnego "Zielonego Ładu", a także niekontrolowanego napływu taniej żywności spoza krajów UE. To drugie dotyczy w dużej mierze ukraińskiego zboża. 

Embargo na ukraińską żywność w deklaracjach Polaków

W związku z nasilającą się dyskusją, firma badawcza SW Research przeprowadziła na zlecenie "Rzeczpospolitej" sondaż, w którym spytano ankietowanych o ich zdanie w tej kwestii. Na pytanie o to, czy Polska powinna zamknąć granicę dla ukraińskiej żywności, czego domagają się polscy rolnicy, 46,5% z nich odpowiedziało twierdząco.

Nie oznacza to jednak, że ponad połowa jest przeciwnego zdania. Niemal co czwarty ankietowany przyznał, że nie ma zdania na ten temat. Zgodnie z deklaracjami, 29,4% uznało się za przeciwników zamknięcia granicy dla ukraińskiej żywności. 

Młodzi dorośli chcą zamknięcia granic

Deklaracje w sprawie zamknięcia granic na żywność z Ukrainy zmieniają się w zależności od grupy wiekowej badanych. Wśród osób powyżej 50. roku życia odsetek badanych, którzy chcą zamknięcia granic na ukraińską żywność wynosi 39%. Przeciwników tego rozwiązania jest niemal drugie tyle (35,3%). 

Na drugiej osi znajdują się osoby w wieku 24-34 lata. Wśród tej grupy badanych, za zamknięciem granic jest 54,5%. Przeciwne zdanie ma natomiast 25,3%. 

Poparcie dla embarga rośnie wraz z dochodem

Znaczne różnice widać także w podziale na wynagrodzenie. Okazuje się bowiem, że odsetek badanych wyrażających zgodę na zamknięcie granic dla ukraińskich produktów z jednym wyjątkiem rośnie wraz z deklarowanym wynagrodzeniem.

W grupie ankietowanych o dochodzie netto wynoszącym do 3000 PLN za wprowadzeniem embarga jest 45,1%. Wśród badanych o dochodzie netto wynoszącym 5001-7000 PLN odsetek ten wzrasta do 46,9%. Natomiast w grupie osób o dochodach przekraczających 7000 PLN wynosi już 61,8%. 

Dane pochodzą z badania przeprowadzonego przez SW Research w dniach 21-22/02/2024 wśród użytkowników panelu online SW Panel. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania.


foto: stockadobe(Olena)

Reklama