Tylko jedno europejskie państwo nie importuje produktów z Rosji i Białorusi. Które?

Tylko jedno europejskie państwo nie importuje produktów z Rosji i Białorusi. Które?

Zakaz importu produktów rolnych z Rosji i Białorusi ma obowiązywać co najmniej do lipca 2025 roku – zdecydował w czwartek 22 lutego br. łotewski parlament. Za nowelizacją ustawy o rolnictwie i zagospodarowaniu wsi głosowało 69 posłów, przeciwko było 9 posłów.

Rosyjskie i białoruskie produkty rolne z zakazem

Oznacza to, że Łotwa jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej oficjalnie wprowadziła ograniczenia na import oraz wykorzystywanie rosyjskich i białoruskich towarów. Dokładnie mowa o produktach rolnych i paszach. Pełną listę objętych embargiem towarów poznamy już w ciągu kilkunastu dni. Jak donosi lokalny portal LSM, rząd opublikuje ją w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie postanowień.

Zakaz importu produktów z Rosji i Białorusi ma obowiązywać przez następne półtora roku, do 1 lipca 2025 roku. "Przez import w rozumieniu niniejszych zmian do ustawy należy rozumieć dopuszczenie do swobodnego obrotu lub uszlachetnianie czynne lub ostateczne zużycie produktów, z wyjątkiem sytuacji, gdy produkty są przywożone w celu dostarczenia ich do odbiorcy w innym państwie członkowskim ze zwolnieniem z podatku od wartości dodanej" – uściśla portal.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z INFORMACJAMI Z RYNKU:

Obserwuj nas w Google News

Według danych Ministerstwa Rolnictwa, od stycznia do października 2023 roku wartość importu rosyjskich i białoruskich towarów rolnych i paszowych na Łotwę opiewała na 280 mln euro – co sytuuje ten kraj na drugim miejscu wśród państw członkowskich UE

Nowelizacja ustawy nie zakazuje tranzytu produktów rolno-paszowych pochodzących z Rosji lub Białorusi przez terytorium Łotwy. 


foto: stockadobe(Dusan Kostic)

Reklama