GUS podał styczniowe dane. Inflacja nie była na tym poziomie od prawie trzech lat

GUS podał styczniowe dane. Inflacja nie była na tym poziomie od prawie trzech lat

Według wstępnych danych w styczniu 2024 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku – podał w najnowszym komunikacie Główny Urząd Statystyczny. Jeśli odczyt flash potwierdzi się z końcem miesiąca, będziemy mogli mówić o najniższym odczycie od kwietnia 2021 roku. 

Inflacja w styczniu 2024

Początek nowego roku rozpoczął się znacznym zbliżeniem się inflacji do celu inflacyjnego ustalonego przez Radę Polityki Pieniężnej. Przypomnijmy, że ten wynosi 2,5% z odchyleniem na poziomie + / - 1 p.p. Ostatni raz poziom inflacji mieścił się w zakresie odchyleń od tego celu w kwietniu 2021 roku, kiedy wyniósł 3,2% rok do roku. Od temu momentu inflacja niemal nieustannie rosła osiągając swoje maksimum w lutym 2023 roku (18,4% rok do roku). 

Jak podaje GUS, w styczniu 2024 roku, zgodnie ze wstępnymi danymi, ceny towarów i usług były wyższe o 3,9% w porównaniu rok do roku i 0,4% w zestawieniu z grudniem 2023 roku. 

Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (w %)
Dane ostateczne z wyjątkiem danych wstępnych za styczeń 2024 r.
Źródło: GUS

W tym czasie żywność i napoje bezalkoholowe były droższe o 4,9% niż rok wcześniej. Wzrost cen w tej kategorii odnotowano także w porównaniu do grudnia. W ten perspektywie wyniósł on 0,9%. Znacznie wyższy wzrost zanotowały alkohole i wyroby tytoniowe - w tym przypadku mowa o 8,8% rok do roku. 

Szybki odczyt flash pokazał jednak również spadki cen. Te były niższe niż przed rokiem w przypadku energii (-2,1%) oraz paliw (-8,1%). 


foto: mat. redakcji

Reklama