Karolina Dzierżak, Herbapol: Przed nami wiele zmian wynikających z unijnej dyrektywy

Karolina Dzierżak, Herbapol: Przed nami wiele zmian wynikających z unijnej dyrektywy

Herbapol-Lublin działa w trendzie zrównoważonej produkcji już od wielu lat, natomiast w ostatnim czasie firma znacznie zintensyfikowała działania w obszarze optymalizacji opakowań. O wyzwaniach związanych ze zmianami prawnymi, a także wymaganiach sieci handlowych rozmawiamy z Karoliną Dzierżak, starszym kierownikiem ds. zakupów opakowań i rozwoju nowych produktów w Herbapol-Lublin.

Współpraca i odpowiednia komunikacja pomiędzy producentami i sieciami handlowymi jest kluczowa nie tylko dla budowania dostępności produktowej, ale także w kontekście wdrażania rozwiązań, których celem jest zbudowanie gospodarki w obiegu zamkniętym. Jak to wygląda w praktyce? Karolina Dzierżak z Herbapol-Lublin przyznaje, że sieci stawiają bardzo precyzyjne wymogi co do opakowań zbiorczych, co rodzi wiele wyzwań.

Najczęściej każdy klient wymaga własnego standardu lub oznakowania. Jest to sporym wyzwaniem, ponieważ wiąże się to nie tylko z wieloma utrudnieniami w procesie operacyjno-produkcyjnym, ale także wymaga ponoszenia przez nas dodatkowych kosztów i generuje dużo odpadów, na czym ostatecznie cierpi nasze środowisko. Wprowadzenie unifikacji opakowań zbiorczych, zwiększenie skali wykorzystywania tektury szarej oraz ograniczenie kolorów nadruku mogłoby przynieść pozytywne efekty dla środowiska. Tam, gdzie tylko jest to możliwe, jako Herbapol-Lublin, podejmujemy właśnie takie działania – z myślą o ochronie środowiska i promowaniu gospodarki w obiegu zamkniętym.

Karolina Dzierżak, starszy kierownik ds. zakupów opakowań i rozwoju nowych produktów w Herbapol-Lublin

W ostatnich latach Herbapol-Lublin znacznie zintensyfikował działania w obszarze optymalizacji opakowań.

Jako producent produktów spożywczych i kosmetycznych, wprowadzamy do obiegu wiele opakowań szklanych, tekturowych i PET. Główną zaletą szkła jest możliwość jego stu procentowego recyklingu, który można powtarzać nieograniczoną liczbę razy. Z kolei w przypadku opakowań z tektury litej, ograniczyliśmy stosowanie uszlachetnień do minimum, a w niektórych z nich używamy farb wodnych, które są przyjazne dla środowiska. Przed nami wiele kolejnych zmian wynikających z unijnej dyrektywy zaostrzającej regulacje dotyczące użytkowania opakowań.

Karolina Dzierżak, starszy kierownik ds. zakupów opakowań i rozwoju nowych produktów w Herbapol-Lublin

Sektor opakowań przeżywa ewolucję w kontekście zrównoważonej produkcji i rozwoju firm z sektora spożywczego. Nie bez znaczenia są unijne dyrektywy wspomagające gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jak komentuje Karolina Dzierżak, zmiany te, wprowadzane bardzo szybko, są niemałym wyzwaniem zarówno organizacyjnym, jak i kosztowym.

Nowe przepisy zobligowały nas do przeglądu naszego portfolio produktowego i zaplanowania zmian w produktach, które podlegają ustawie. Mają one także wpływ na nasze plany rozwojowe. Nasz dział marketingu musiał odpowiednio uwzględnić te regulacje i dostosować koncepcje rozwojowe naszego portfolio na nadchodzące lata.

Karolina Dzierżak, starszy kierownik ds. zakupów opakowań i rozwoju nowych produktów w Herbapol-Lublin

Herbapol-Lublin już teraz wdraża szereg zmian, które odpowiadają na nowe wymogi. Jak informuje Karolina Dzierżak, jeszcze w tym roku na rynku pojawią się napoje HerbaLOVE ze zintegrowaną nakrętką. Następnym krokiem będzie zastąpienie butelki PET, butelką zawierającą przynajmniej 25% recyklatu.

Od przyszłego roku przepisy będą także zobowiązywać producentów do wprowadzenia systemu kaucyjnego i selektywnej zbiórki odpadów. "Przepisy nakładają na producentów konieczność umieszczania wzoru ustawowego z informacją o wysokości kaucji na opakowaniach, co wiąże się oczywiście ze zmianą na etykietach" – wyjaśnia Karolina Dzierżak.


foto: Karolina Dzierżak, starszy kierownik ds. zakupów opakowań i rozwoju nowych produktów w Herbapol-Lublin (mat. partnera)

Reklama