Kontrola piw smakowych: Zawartość alkoholu była zaniżana nawet o 2,3 pp

Kontrola piw smakowych: Zawartość alkoholu była zaniżana nawet o 2,3 pp

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych to organ kontrolujący jakość handlową poszczególnych kategorii spożywczych. W ostatnim dochodzeniu inspektorzy sprawdzili piwa smakowe oraz alkoholowe drinki gotowe do spożycia. Kontrola ujawniła szereg nieprawidłowości. Te dotyczyły zarówno etapu produkcji, jak i detalu.

Kontrola piwa i drinków gotowych do spożycia

Spośród 187 objętych kontrolą partii nieprawidłowości w zakresie znakowania stwierdzono w przypadku 31. Zdecydowana większość dotyczyła zakładów produkcyjnych (26). 

W partiach skontrolowanych produktów na etapie sprzedaży detalicznej stwierdzono m.in. nieprawidłowe oznakowanie w zakresie zawartości alkoholu oraz nieprawidłowości związane z nazwą produktu. Te drugie dotyczyły przede wszystkim rozbieżności w tłumaczeniu nazwy produktu z języka angielskiego na język polski czy braku % zawartości składnika podkreślonego w nazwie.

Przekłamana zawartość alkoholu

Zdecydowanie dłuższa lista nieprawidłowości wskazanych przez urząd dotyczyła etapu produkcji. W tym przypadku mowa przede wszystkim o nieprawidłowych oznaczeniach o zawartości alkoholu. Na przykład - podczas, gdy nadruk na etykiecie informował o 4,9% zawartości alkoholu etylowego, badania laboratoryjne ujawniały 2,6%. Przechylenia występowały także w drugą stronę.

"Na etykiecie piwa smakowego aromatyzowanego podano zawartość alkoholu etylowego 5,4 % obj., podczas gdy zawartości alkoholu etylowego wynikająca z badań laboratoryjnych wynosiła 6,4 % obj." - donosi inspekcja. 

Poza tym, wśród nieprawidłowości występujących w obszarze znakowania inspektorzy wskazywali też na m.in. użycie na etykiecie grafiki, która wprowadza w błąd konsumenta odnośnie składu (np. na etykiecie zastosowano grafikę pomarańczy, podczas gdy użyto „syropu o smaku pomarańczowym”) czy umieszczenie na etykietach niezgodnego z prawdą wykazu składników.

Nieprawidłowości doczekały się sankcji

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami organy IJHARS zastosowały sankcje.

Na etapie produkcji wojewódzcy inspektorzy wydali ogółem 5 decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne na łączną kwotę  24 288 złotych, wydali 4 decyzje zakazujące wprowadzenia do obrotu; 6 decyzji nakazujących zmiany oznakowania; wszczęli 12 postępowań administracyjnych i wydali 9 zaleceń pokontrolnych a na osoby odpowiedzialne nałożyli 8 mandatów karnych. 

Na etapie detalu wojewódzcy inspektorzy wydali 1 decyzję administracyjną nakładającą karę pieniężną z tytułu niewłaściwej jakości handlowej, wszczęli 3 postępowania administracyjne i wydali 2 zalecenia pokontrolne.


foto: stockadobe(carles)

Reklama