Rynek reklamy OOH w Polsce osiągnął 648 mln wartości w 2023 roku

Rynek reklamy OOH w Polsce osiągnął 648 mln wartości w 2023 roku

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej OOH w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej osiągnęła w 2023 roku kwotę 648,29 mln zł – wskazuje w najnowszym raporcie Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej.

Rynek reklamy OOH w Polsce 2023

Reklama OOH (out-of-home) określana także mianem reklamy zewnętrznej może przyjmować różne formaty. W cyklicznym raporcie autorstwa IGEZ i domu mediowego Starcom wyróżnia się jej trzy główne segmenty:

  • klasyczne OOH, w skład których wchodzą między innymi billboardy czy nośniki citylight;
  • city transport, czyli klasyczne reklamy OOH w transporcie;
  • digital OOH, w tym także reklamy w centrach handlowych, pojazdach komunikacji miejskiej.

Biorąc pod uwagę cały rynek reklamy OOH w Polsce w 2023 roku odnotowano 16,9% wzrost wartości w perspektywie rok do roku. Jak podają autorzy analizy, wpływ miało na to wiele czynników, w tym: podniesienie cen sprzedaży powierzchni i emisji w II kw. roku, wzrost udziałów reklamy OOH i digital OOH w torcie mediowym, ale także prowadzone przy okazji wyborów kampanie polityczne i społeczne.

Digital OOH walczy z tradycyjną reklamą

Największym spośród segmentów reklamy OOH w dalszym ciągu jest klasyczny format reklamy, który w 2023 roku – po 9,4% wzroście rok do roku – odpowiadał za 447,62 mln zł wydatków. Reklama digital OOH odpowiadała w tym czasie za 160,20 mln zł wartości, a city transport za 40,47 mln zł.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z DANYMI RYNKOWYMI I ANALIZAMI

SPRAWDŹ NOWE RAPORTY

Autorzy analizy zwracają jednak uwagę na rosnącą rolę digital OOH – z najnowszych danych wynika bowiem, że segment ten powiększył się podczas ostatnich 12 miesięcy wartościowo o 49,3% rok do roku. Podczas całego 2023 roku reklama digital OOH odpowiadała już za 24,7% udziałów w całym rynku.

"W ciągu ostatnich pięciu lat znaczenie reklamy DIGITAL OOH w rynku OOH rosło, osiągając każdego kolejnego roku większą dynamikę. W tym czasie udział DIGITAL OOH w rynku OOH zwiększył się ponad dwukrotnie" – podają autorzy analizy.

Handel wydaje najwięcej

W 2023 roku sektor handlu odpowiadał za 20% udziałów w sprzedaży OOH dla całego rynku. Sektor food odpowiadał za 8%, a napoje i alkohole za 6%. Wśród sektorów, które wydały najwięcej na reklamę OOH digital znajdują się kolejno: media (17%), żywność i handel (po 12%) oraz społeczne/polityczne (11%). 

Dane pochodzą z raportu "Reklama OOH w Polsce 2023" autorstwa Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej i domu mediowego Starcom, który został opublikowany w lutym 2024 roku.


foto: unsplash

Reklama