Kaufland sygnatariuszem Karty Praw Dziecka w Biznesie

Kaufland sygnatariuszem Karty Praw Dziecka w Biznesie

Sieć marketów Kaufland podpisała Kartę Praw Dziecka w Biznesie – dokument, w którym przedsiębiorstwa dobrowolnie zobowiązują się do przestrzegania i podejmowania działań na rzecz ochrony praw dziecka w całym łańcuchu wartości.

Firma podkreśla w ten sposób swoje przywiązanie do respektowania praw człowieka stanowiących jeden z fundamentów jej działalności. Jako sygnatariusz Karty Kaufland deklaruje m.in. odpowiedzialne kształtowanie oferty i komunikacji adresowanych do dzieci i wykorzystujących ich wizerunek.

Cel inicjatywy

Inicjatywa przewiduje także zobowiązanie do prowadzenia odpowiedzialnej polityki zatrudnienia oraz tworzenia miejsc pracy przyjaznych rodzicom. Dokument, który przygotowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmami i organizacjami społecznymi, został podpisany przez Kaufland podczas Gali Karty Różnorodności, która jest jednym z ważniejszych wydarzeń dotyczących DEI (Diversity, Equity, Inclusion) w Polsce.

Podpisanie Karty Praw Dziecka w Biznesie pieczętuje fakt, że postępowanie zgodnie z prawem oraz uczciwa konkurencja są nieodłącznymi elementami funkcjonowania firmy Kaufland. W naszej działalności zobowiązujemy się do przestrzegania zasad i kodeksów postępowania w zakresie poszanowania praw człowieka i etycznego ładu korporacyjnego, które wynikają z takich międzynarodowych dokumentów jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy Konwencja ONZ o prawach dziecka. Jako firma odpowiedzialna społecznie przywiązujemy ogromną wagę do kwestii związanych z ofertą i komunikacją skierowaną do dzieci, a od partnerów wymagamy stosowania uczciwych praktyk biznesowych, w tym m.in. przestrzegania zakazu pracy dzieci.

Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej w Kaufland Polska

Inne działania Kaufland

Podpisanie Karty Praw Dziecka w Biznesie to nie jedyna inicjatywa Kaufland związana z troską o dobrostan najmłodszych. Firma już wielokrotnie podejmowała działania mające na celu m.in. budowanie pozytywnych nawyków środowiskowych. Sieć dwukrotnie zrealizowała akcję edukacyjną Rozrabiaki Literaki, w ramach której zachęcała dzieci do nauki poprzez gry i zabawy wprowadzające je do świata ekologii oraz zorganizowała warsztaty dot. niemarnowania żywności w ramach programu „Eko od dziecka – nie marnuję!”.

Zobacz jak w ubiegłym roku wyglądał dzień dziecka w Kaufland:


Kaufland to odnosząca sukcesy międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1500 sklepów i zatrudnia ok. 155 000 pracowników. W Polsce sieć posiada 245 marketów i zatrudnia ok. 15 500 pracowników.


foto: inf. prasowa Kaufland

Reklama