Już wkrótce X Forum Sektora Wołowiny pt. "Produkcja zrównoważona - szanse i zagrożenia"

Już wkrótce X Forum Sektora Wołowiny pt. "Produkcja zrównoważona - szanse i zagrożenia"

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Rada Sektora Wołowiny oraz współorganizator Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych organizują Forum Sektora Wołowiny. W tym roku odbędzie się jubileuszowa X edycja wydarzenia, które odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Beef Forum 2024

Udział w X edycji Forum zapowiedział Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzenie odbędzie się 2 lutego 2024 r. w formacie hybrydowym: stacjonarnie w Hotelu Marriott w Warszawie al. Jerozolimskie 65/79 oraz z wykorzystaniem technik komunikacji zdalnej.

Zagadnienia jakie chcemy poddać dyskusji to propozycje do założeń nowej WPR, oraz szans i zagrożeń dla europejskiego rolnictwa w kontekście ewentualnej akcesji Ukrainy, transformacja sektora wołowiny w kierunku zrównoważonym ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu bydła, ograniczenia substancji aktywnych w leczeniu zwierząt, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz lepszego zarządzania jakością̨ kulinarną, ważnej roli produkcji zwierzęcej w zrównoważonej produkcji rolnej i mięsa w zrównoważonej diecie.

W dyskusjach X Forum uczestniczyć będą jak co roku przedstawiciele organizacji oraz instytucji polskich jak i międzynarodowych.

Więcej informacji na stronie: https://beefforum.pl/

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.


foto: mat. partnera

Reklama