Obowiązkowy KSeF zbliża się wielkimi krokami. Co się zmieni?

Obowiązkowy KSeF zbliża się wielkimi krokami. Co się zmieni?

PWN od wielu lat organizuje plebiscyt, w ramach którego wybierane jest ulubione "młodzieżowe słowo roku". Gdyby słowo roku miałaby wybrać grupa przedsiębiorców oraz środowisk księgowo-podatkowych w 2023 roku – zdecydowanie zwycięzcą zostałoby wyrażenie "KSeF". Niestety trudno zgodzić się, że byłoby to ulubione słowo roku, niewywołujące wręcz strachu i paniki wśród przedsiębiorców, którzy będą zobligowani do wprowadzenia rewolucyjnych zmian w swoich przedsiębiorstwach.

Kiedy KSeF będzie obowiązkowy?

Od 1 lipca 2024 r. czekają nas istotne zmiany techniczno-podatkowe. Od technologii nie ucieknie nikt z nas! Podatnicy muszą przygotować się na korzystanie z obowiązkowego e-fakturowania w ramach Krajowego Systemu Fakturowania Elektronicznego (KSeF). KSeF to platforma zarządzana przez Ministerstwo Finansów, służąca do zarządzania fakturami elektronicznymi, czyli wystawiania faktur sprzedaży i sprawdzania ich poprawności technicznej, a także odbierania faktur zakupowych.

Za pośrednictwem platformy podatnicy mogą już teraz dobrowolnie wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne (od 1 stycznia 2022 roku) – ale dopiero od połowy przyszłego roku stanie się to obligatoryjne, a od 1 stycznia 2025 r. niedopełnienie obowiązku wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF będzie sankcjonowane.

KSeF – jak działa?

Rewolucja w fakturowaniu ma przyczynić się do poprawy komunikacji na linii podatnik-administracja skarbowa, a także stanowić jeden z mechanizmów zwalczania wyłudzeń podatku przez podatników.

Ministerstwo Finansów zapowiada też, że obowiązkowy KSeF pozwoli szybciej weryfikować prawidłowość rozliczeń podatkowych bez angażowania podatników i wszczynania kontroli, a także przewiduje korzyści wynikające z KSeF takie jak zwrot podatku VAT naliczonego w krótszym okresie: 40 dni zamiast 60 dni czy brak obowiązku przesyłania na żądanie organów podatkowych struktury JPK dla faktur.

Jakie faktury będą w KSeF? Co się zmieni?

Wdrożenie KSeF wiąże się ze zmianą wielu obecnie obowiązujących zasad fakturowania, w tym m.in. likwidacją not korygujących, brakiem możliwości dodawania załączników do faktur, nowymi zasadami ustalania kursów stosowanych do faktur wystawianych w walutach obcych, a także zasadami fakturowania w trakcie awarii KSeF. Zgodnie z zapowiedzią, wraz z wprowadzeniem systemu teleinformatycznego będzie mniej przeprowadzanych kontroli, ale automatyzacja sprawi, że będą one bardziej ukierunkowane i skuteczne.

A jakie są potencjalne wady nowego systemu? Pewne ograniczenie może stanowić konieczność uprawnienia konkretnej osoby do wprowadzania jakichkolwiek zmian w KSeF. Brak podpisu lub pieczęci elektronicznej kwalifikowanej i brak profilu zaufanego spowoduje, że podatnik nie będzie mógł dokonywać żadnych czynności w systemie, łącznie z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych. Należy także pamiętać o konieczności integracji dotychczasowych systemów z nowo obowiązującym rozwiązaniem, a dodatkowo ustandaryzować proces wystawiania faktur w ramach organizacji. Nie sprawdzi się już bowiem dotychczasowa praktyka papierowa.


foto: stockadobe(Andrey Popov)

Reklama