Rafał Wróblewski: Budowanie udziałów rynkowych Nałęczowianki jest kluczowym celem

Rafał Wróblewski: Budowanie udziałów rynkowych Nałęczowianki jest kluczowym celem

O szansach i wyzwaniach na nowym stanowisku, a także kluczowej z punktu widzenia strategii Nestlé Waters certyfikacji zakładu w Nałęczowie i uczestnictwie w inicjatywach społecznych rozmawiamy z Rafałem Wróblewskim, który od października 2023 roku pełni rolę Business Executive Officer'a w Nestlé Waters.


Jeszcze do niedawna kierował pan sprzedażą w Nestlé Polska. Jakie szanse i wyzwania widzi pan w swojej nowej roli?

Rola Business Executive Officer to faktycznie nie moje pierwsze wyzwanie w strukturach Nestlé Polska. W 2020 roku objąłem stanowisko dyrektora sprzedaży, co umożliwiło mi dobre zrozumienie naszej organizacji - jej wartości, misji i historii. Moje dotychczasowe doświadczenie w zarządzaniu tym obszarem stanowi solidny fundament oraz wartość dodaną dla nowej roli. Umiejętności zdobyte przez lata i znajomość branży FMCG - zarówno w obszarze sprzedaży, jak i transformacji zespołów, są cenne i przydatne na nowym stanowisku.

W najbliższej przyszłości moim kluczowym celem biznesowym będzie konsekwentne budowanie udziałów rynkowych Nałęczowianki. Jestem głęboko przekonany, że realizację tego wyzwania będą skutecznie wspierać nasze działania z obszaru odpowiedzialności społecznej marek. Rozumiem przez to przede wszystkim projekty, których celem jest osiągnięcie przez Nestlé do 2050 roku zerowej emisji netto, czyli inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, ochronę zasobów wodnych oraz niezwykle ważne budowanie zaangażowanie społecznego.

Dlatego istotnym elementem dla osiągnięcia sukcesów w obszarze zrównoważonego rozwoju Nestlé Waters będzie kontynuacja i rozwój inicjatyw globalnych i lokalnych. Jednym z naszych zobowiązań jest, aby do 2025 r. zbierać 90% butelek, które wprowadzamy do obiegu. W związku z tym, podejmujemy konkretne działania, by kształtować przyszłość wolną od odpadów. W Polsce Nestlé aktywnie wspiera wprowadzenie systemu kaucyjnego, który stanowi kluczowe narzędzie w realizacji naszych celów związanych z efektywnym zbieraniem opakowań, jak i zapewnieniem dostępu do surowców wtórnych, takich jak recyklat.

Integralną część biznesu Nestlé Waters stanowi dbanie o zasoby wody. W ramach strategii zrównoważonego zarządzania tymi zasobami, firma zobowiązała się, że do 2025 roku będzie odtwarzać tyle zasobów wody, ile wykorzystuje w swojej działalności. Woda ma trafiać do środowiska poprzez różnorodne działania. Dążymy również do eliminowania źródeł jej zanieczyszczeń.

Ważna jest tutaj rola naszego zakładu w Nałęczowie. Dlatego planuję skoncentrować się na budowaniu trwałych relacji z interesariuszami oraz wspieraniu wartościowych inicjatyw w Nałęczowie i okolicach. Wierzę w zespołowe podejście do osiągania celów i jestem przekonany, że wspólne zaangażowanie przyczyni się do sukcesu Nestlé Waters.

Jedną z ważnych kwestii dla Nestlé Waters jest certyfikacja zakładu w Nałęczowie wyróżnieniem Alliance for Water Stewardship. Z czym dla firmy wiąże się takie odznaczenie?

Certyfikacja Alliance for Water Stewardship przyznana rozlewni w Nałęczowie, potwierdza, że w naszym zakładzie stosowane są wysokie standardy zarządzania wodą. Certyfikat AWS stanowi dowód, że jesteśmy nie tylko odpowiedzialnym użytkownikiem miejscowych wód, ale też monitorujemy bieżące wyzwania, identyfikujemy zagrożenia i poszukujemy rozwiązań w tym zakresie.

Warto podkreślić, że nasz zakład został uhonorowany AWS jako pierwszy w Polsce, a w zeszłym roku przyznano nam certyfikację już po raz kolejny.  Alliance for Water Stewardship to potwierdzenie naszej konsekwencji i determinacji w kierowaniu firmą w sposób zgodny z najwyższymi standardami odpowiedzialności społecznej.

Dlaczego certyfikacja jest ważnym elementem strategii Nestlé Waters?

Certyfikacja Alliance for Water Stewardship potwierdza skuteczność odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wodnymi, ale także integruje nasze wysiłki w zakresie ochrony wód na różnych poziomach operacyjnych, od lokalnych po globalne oraz na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Jednym z założeń naszej działalności jest regeneracja cyklu wodnego. To zobowiązanie pomagają nam spełnić projekty z obszaru “Water Regeneration”.

Jakie są zatem cele projektu "Water Regeneration" w kontekście zakładu Nestlé Waters w Nałęczowie?

Projekt "Water Regeneration", czyli rekompensacja poboru wody, ma na celu zrównoważenie zużycia wody poprzez poprawę jakości wód gruntowych i powierzchniowych.

Przechodząc do konkretnych działań, warto wspomnieć o budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Cynków w gminie Nałęczów, którą zrealizowaliśmy wspólnie z lokalnymi władzami, czy o przeprowadzonej renowacji sieci wodociągowej w Wąwolnicy. Zakupiliśmy również lampę UV, która, poprzez lepszą dezynfekcję, poprawiła jakość wody rzeki Bystra, stanowiącej główny zasób wód powierzchniowych dla Nałęczowa i okolic. Dzięki tym projektom zregenerowaliśmy i zwróciliśmy do natury ponad 250 000 m3 wody.

Nestlé Waters uważa za istotne uczestnictwo w inicjatywach społecznych, dlaczego?

Działamy aktywnie w Nałęczowie. Pragniemy być jak najlepszym sąsiadem. Nasze zaangażowanie w inicjatywy społeczne ma na celu wspieranie projektów, które mają konkretny, pozytywny wpływ na otoczenie. Wierzymy, że uczestnictwo w takich pracach, to nie tylko nasz obowiązek jako przedsiębiorstwa, ale również okazja do budowania relacji ze społecznością lokalną oraz wywierania pozytywnego wpływu, który wykracza poza ramy naszej działalności gospodarczej.

Co zatem robi Nestlé Waters w ramach lokalnego rozwoju infrastruktury?

Nestlé Waters w Nałęczowie angażuje się w projekty mające na celu rozwój lokalnej infrastruktury, przyczyniając się do poprawy warunków życia mieszkańców. Oprócz wspomnianej wcześniej budowy kanalizacji we wsi Cynków, współfinansowaliśmy nowoczesne, energooszczędne lampy fotowoltaiczne. Wspieramy działania edukacyjne Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w celu promocji zrównoważonych praktyk rolniczych, chroniących zasoby wodne. Współpracujemy też z lokalnym kołem wędkarskim „Pstrąg”, dbającym o stan miejscowych rzek i zbiorników wodnych, dotując m.in. zarybianie stawów. Wspieramy lokalną Ochotniczą Straż Pożarną poprzez zakup drabiny mechanicznej, czy elektronarzędzi stosowanych w ratownictwie.

To jednak nie wszystko, chętnie angażujemy się w działalność miejscowych klubów sportowych, jak na przykład siatkarski „Cisy Nałęczów” – przekazując środki finansowe i wodę dla sportowców. Oddaliśmy do użytku nową ogólnodostępną siłownię plenerową przy Parku Zdrojowym w Nałęczowie. Wraz z mieszkańcami prowadzimy akcje sprzątania, np. brzegów rzeki Bystrej, sadzimy drzewa, organizujemy w naszym zakładzie Światowy Dzień Wody dla najmłodszych, w ramach którego edukujemy m.in. na temat oszczędzania wody. Współfinansowaliśmy także kosze do sortowania odpadów w Nałęczowie, organizujemy akcje wymiany pustych butelek PET na darmowe przejażdżki rowerem miejskim. Wspieramy lokalne instytucje, domy dziecka, hospicja poprzez dostarczanie im naszej wody.

To nie wszystkie z naszych inicjatyw, na pewno nie zabraknie też kolejnych w niedalekiej przyszłości.

Dziękuję za rozmowę.

Rafał Wróblewski, Business Executive Officer Nestlé Waters, do października 2023 r. pełnił rolę dyrektora sprzedaży w Nestlé Polska. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu obszarem sprzedaży, które zdobywał w firmach Raisio Foods, Unilever oraz Danone. Absolwent Politechniki Poznańskiej.


foto: Rafał Wróblewski, Business Executive Officer Nestlé Waters (mat. partnera)

Reklama