GfK podsumowuje 2023 rok. Jak kształtowały się nastroje konsumenckie?

GfK podsumowuje 2023 rok. Jak kształtowały się nastroje konsumenckie?

Z początkiem roku nastroje konsumenckie znajdowały się znacznie poniżej poziomu neutralnego. Na przestrzeni roku znacznie się to jednak zmieniało. Choć w grudniu wskaźnik wciąż znajdował się po ujemnje stronie, to – jak podaje GfK – ogółem na przestrzeni 12 miesięcy znacząco wzrósł. 

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK – An NIQ Company to syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich. Może on przyjmować wartości od -100 do +100, co obrazuje saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi i negatywnymi. Dodatnia wartość wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie.

Nastroje konsumentów w 2023 roku

Początek 2023 roku był czasem, w którym nastroje konsumenckie znacznie się zmieniały. Jak podaje GfK, "wskaźnik notował bardzo silne, nawet kilkunastopunktowe wahania w skali miesiąca". W styczniu znajdował się 13 kresek na minusie, zaś w marcu aż 17 punktów poniżej "neutralnego" poziomu. 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z DANYMI RYNKOWYMI I ANALIZAMI

SPRAWDŹ NOWE RAPORTY

Zmieniło się to jednak w maju, kiedy nastroje konsumenckie znacznie się ustabilizowały. Jak podaje GfK, trend ten utrzymał się do końca roku.

Grudniowy odczyt był zaskoczeniem

Mimo poprzedzających ostatni miesiąc roku wzrostów, w grudniu 2023 wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce nieznacznie spadł, do poziomu -3 jednostek. Jak komentuje Barbara Lewicka z GfK An NIQ Company, było to dla większości ekonomistów i analityków zaskoczeniem.

Gdy w listopadzie barometr otarł się o zero, większość analityków i ekonomistów spodziewała się nieuchronnego wyjścia „na plus” wraz z końcem roku. Przyjemna, pozytywna atmosfera Świąt i nadchodzącego Nowego Roku, sprzyjająca rosnącej konsumpcji, okazała się jednak niewystarczająca.

Barbara Lewicka, Senior Director w GfK An NIQ Company

Odnotowano wóczas delikatne pogorszenie niemal wszystkich parametrów:

  • ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w ostatnich 12 miesiącach spadła o 4,5 p.p. w relacji miesiąc do miesiąca
  • ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w najbliższych 12 miesiącach spadła o 3,5 p.p.
  • ocena sytuacji ekonomicznej kraju w ostatnich 12 miesiącach spadła o 3,5 p.p.
  • ocena bieżących kosztów życia w relacji do 12 miesięcy wcześniej spadła o 5,5 p.p.

Wyjątek stanowiła ocena sytuacji ekonomicznej w kraju w przyszłych 12 miesiącach. W tym przypadku odnotowano wzrost na poziomie 3,1 p.p. w porównaniu do listopada 2023 roku.

Zmiana polityczna w naszym kraju jednych cieszy, innych martwi. Inflacja dalej jest zbyt duża, aby udało się szybko zbliżyć do zera. Do wysokich poziomów barometru sprzed pandemii jeszcze wiele brakuje. Czy to jednak powód do zmartwień? Niekoniecznie, zwłaszcza jeśli spojrzymy na to jak olbrzymi wzrost nastroje konsumenckie dokonały na przestrzeni roku oraz jak mocno wynik Polski wyprzedza dziś średnią unijną. Utrzymanie tego poziomu zadowoli cały rynek, 
a już na pewno detalistów i producentów.

Barbara Lewicka, Senior Director w GfK An NIQ Company

Badanie zrealizowano w dniach 8-13 grudnia 2023 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.


foto: stockadobe(Drazen)

Reklama