Dofinansowanie na ekspansję międzynarodową tylko do końca listopada. Jak skorzystać?

Dofinansowanie na ekspansję międzynarodową tylko do końca listopada. Jak skorzystać?

Do 30 listopada 2023 roku firmy z branży spożywczej mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację swoich planów dotyczących ekspansji międzynarodowej. Na co można przeznaczyć takie środki i gdzie złożyć wniosek?

Istnieje wiele możliwości uzyskania wsparcia finansowego na działania związane z internacjonalizacją działalności sektora spożywczego. Mowa zarówno o krajowych, jak i unijnych programach wsparcia, dzięki którym można sfinansować całość lub część nakładów inwestycyjnych. Jednym z nich jest projekt prowadzony właśnie przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu.

Finansowanie na ekspansję międzynarodową 2023

Dokładnie mowa o projekcie "Promocja marki innowacyjnych MŚP". Pozwala on na pokrycie kosztów związanych z promocją na nowym rynku. Maksymalna wysokość dotacji wynosi do 50% kosztów planowanych działań. Z programu mogą skorzystać polskie małe i średnie firmy. Wśród wyróżnionych sektorów znalazła się m.in. branża spożywcza. Łącznie rozdysponowane zostanie 155 mln złotych. 

Aby uzyskać finansowanie, konieczne jest przesłanie zgłoszenia wraz z wypełnionym wnioskiem do PARP do dnia 30.11. Ze względu na czas pozostały do zamknięcia naboru warto skonsultować wniosek oraz przygotowaną dokumentację z zewnętrznym ekspertem.

Finansowania dla polskiego sektora spożywczego

Obecnie realizowany przez PARP projekt dobiegnie końca wraz z końcem listopada 2023. Nie jest to jednak jedyna okazja, aby skorzystać z dodatkowego finansowania dla realizowanych działań.

Jak informuje Hanna Harnik, Manager w J. Dauman Poland, Polska Agencja Rozwoju Przemysłu czy Polska Agencja Inwestycji i Handlu, regularnie organizują konkursy dla biznesu, w których wnioskodawcy mogą uzyskać dotację, dofinansowanie lub preferencyjną pożyczkę na realizację działań związanych z ekspansją międzynarodową. 


foto: unsplash