Zott Polska rozpoczyna nową inwestycję w Opolu

6 listopada 2023 r. firma Zott Polska z siedzibą w Opolu, podpisała umowę na budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej powierzch\ni zabudowy 2 ha. To inwestycja, wpisująca się w ogólną strategię firmy, której jednym z najważniejszych tematów jest zrównowa-żony rozwój.

W poniedziałek 6 listopada br. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na budowę instalacji fotowoltaicznej, którą wykona firma MEB Technical Sp. z o.o. Inwestycja powstanie na terenie zakładu w Opolu przy ul. Chłodniczej. Planowany termin zakończenia budowy to 31 maja 2024 r.

Pomysł na inwestycję w zieloną energię i budowę farmy fotowoltaicznej zrodził się już w 2021 r. Jednak cały proces przygotowania projektu oraz uzyskania stosownych pozwo-leń na budowę trwał ponad 2 lata. Instalacja zajmie 1,2 ha powierzchni gruntowej oraz 0,8 ha powierzchni dachowej i osiągnie moc do 1564 kWp, będzie to zatem największa tego typu inwestycja na terenie Opola.

Budowa farmy fotowoltaicznej w naszym zakładzie to pierwsza z zaplanowanych dużych inwestycji mających na celu redukcję emisji CO2, która wpisuje się w działania firmy na rzecz ochrony środowiska. Dzięki niej, będziemy mogli pokryć ok. 10% rocznego zużycia energii elektrycznej.

Rafał Rzepka, dyrektor zakładu Zott Polska

Zrównoważony rozwój jest mocno zakorzeniony w strategii korporacyjnej Zott 2026+ jako jeden z ośmiu głównych tematów i obejmuje kilka obszarów, które koncentrują się nie tylko na klimacie i środowisku. Wykorzystanie energii odnawialnej w firmie przyczyni się do zwiększenia jej niezależności i stabilności energetycznej. Jest to też słuszny krok w obliczu rosnącej świadomości społecznej dotyczącej znaczenia odnawialnych źródeł energii w dobie globalnego ocieplenia.


foto: mat. prasowe

Reklama