COGECA o liberalizacji handlu z Ukrainą: Wzywamy Komisję do analizy wpływu na producentów

COGECA o liberalizacji handlu z Ukrainą: Wzywamy Komisję do analizy wpływu na producentów

Za nami spotkanie dyrektorki biura Polskiej Izby Mleka, pierwszej wiceprezydent COGECA, Agnieszki Maliszewskiej, z przewodniczącym Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, w którym uczestniczyli również Christiane Lambert, prezydent Copa, Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca oraz Patrick Pagani, starszy doradca ds. polityki. Głównym tematem, który poruszyła Maliszewska była sytuacja rynkowa, w szczególności po inwazji na Ukrainę oraz kwestie związane z sytuacją na polskim rynku mleczarskim.

W okresie letnim unijni rolnicy zostali silnie dotknięci ekstremalnymi warunkami pogodowymi, zwłaszcza w odniesieniu do upraw, z bardzo słabymi zbiorami w wielu regionach, zwłaszcza w Europie południowej i północnej, podczas gdy koszty nakładów pozostają niezwykle wysokie, a ceny nawozów zaczynają ponownie rosnąć.

Agnieszka Maliszewska podczas przemówienia

Podczas spotkania nie mogło zabraknąć tematów związanych z sytuacją w Ukrainie. W wystąpieniu dyrektorka Polskiej Izby Mleka apelowała o stworzenie bardziej efektywnych szlaków tranzytowych i ustalenia maksymalnych progów importowych dla miejsc docelowych w UE.

Wzywamy Komisję do przeanalizowania wpływu na producentów z UE przed jakimkolwiek przyszłym rozszerzeniem liberalizacji handlu z Ukrainą. Przy obecnych przepisach i w celu uniknięcia pogorszenia sytuacji w krajach sąsiednich, a teraz na całym rynku UE, należy znaleźć rozwiązanie, które nadal pozwoli na kontynuację eksportu w tempie i ilościach, które mogą być zarządzane i wchłaniane przez rynek europejski, bez wywierania jeszcze większej presji na naszych producentów.

Agnieszka Maliszewska

Pierwsza wiceprezydent COGECA wnioskowała w imieniu COPA i COGECA o m.in. określenie z góry rynków docelowych dla wszystkich wysyłek ukraińskich towarów rolnych podlegających liberalizacji handlu przed wjazdem do państw członkowskich UE. Powinien zostać wprowadzony system zapewniający, że dotrą one do tego miejsca przeznaczenia i nie trafią gdzie indziej (system depozytowy).

Biorąc pod uwagę szybki i stały wzrost eksportu, należy wprowadzić próg importu prowadzący do automatycznego i natychmiastowego uruchomienia środków ochronnych. Te środki ochronne powinny być stosowane w odniesieniu do każdego towaru rolnego podlegającego liberalizacji handlu, gdy tylko przywóz odbywający się w ciągu kwartału przekroczy kwartalną średnią przywozu dla kombinacji lat 2021 i 2022. Stanowiłoby to już ogromny wysiłek dla unijnych rolników.

Agnieszka Maliszewska

Na koniec został poruszony temat związany z dyrektywą ramową w sprawie odpadów - aspekty związane z żywnością. Jak zaznaczyła Maliszewska, w ciągu ostatniej dekady branża poczyniła znaczne kroki w kierunku ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności. Przedstawicielka COGECA wyraziła jednak ubolewanie nad brakiem definicji strat żywności.


źródło/foto: mat. prasowe

Reklama