Krynica Vitamin: Na rynek napojów patrzymy z umiarkowanym optymizmem

Krynica Vitamin: Na rynek napojów patrzymy z umiarkowanym optymizmem

Krynica Vitamin boleśnie doświadczyła załamania popytu w handlu, które miało miejsce w I kwartale 2023 roku. Drugi kwartał, w którym firma skupiała się odbudowie przychodów ze sprzedaży, nie ustabilizowała sytuacji producenta. Na koniec pierwszego półrocza 2023 Krynica Vitamin odnotowała rokroczny spadek w wysokości przychodów, a także zysku netto. 

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób słabnąca siła nabywcza przełożyła się na wyniki finansowe producenta.
  • Jaką strategię realizuje spółka w 2023 roku.
  • W jaki nowy segment działalności planuje wejść Krynica Vitamin.

Trudna połowa roku

Krynica Vitamin, jeden z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych, spirytusowych niskoprocentowych, mlecznych i kawowych odnotowała w I półroczu 2023 roku 161 mln zł przychodów (spadek o 10 proc. wobec 179 mln zł w I półroczu 2023 roku), 12 mln zł EBITDA (spadek o 12,5 proc. wobec 13,5 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku) oraz zysk netto w wysokości 1,8 mln zł (spadek 69 proc. wobec 5,7 mln zł zysku netto w I półroczu 2022 roku).

Na wyniki decydujący wpływ miało załamanie popytu w handlu w I kwartale 2023 roku, a także towarzysząca mu recesja konsumencka. Wysoki poziom inflacji osiągnął efekt kumulacji i spowodował znaczny wzrost wszelkich kosztów, obniżając siłę nabywczą konsumentów. W II kwartale Spółka stopniowo odbudowywała przychody ze sprzedaży.

W 2023 rok weszliśmy pełni obaw, bo na rynek napojów silną presję wywierała inflacja, rosnące koszty pracy, wahania cen energii, puszki aluminiowej, cukru i innych komponentów niezbędnych do tworzenia napojów. W drugim kwartale, dzięki ciężkiej pracy zespołu handlowego, odnotowaliśmy bardziej satysfakcjonujący poziom sprzedaży.

Piotr Czachorowski, prezes Krynicy Vitamin SA

Krynica Vitamin stawia na dywersyfikację sprzedaży

Spółka w 2023 roku realizuje strategię dywersyfikacji poprzez usługi dla klientów B2B z kraju i zagranicy. Sprzedaż zagraniczna w I półroczu 2023 roku stanowiła niemal połowę przychodów. Spółka eksportowała napoje głównie do Niemiec, a także Czech, Holandii, Szwecji czy Bułgarii. 

Mimo trudnego początku roku spółka nie rezygnuje z walki o pozycję na rynku. Jak przyznał Piotr Czachorowski, "umiarkowanym optymizmem patrzymy na rynek napojów, który powinien rosnąć". W III kwartale Krynica Vitamin nadal intensywnie rozwija portfolio napojów, oferując nowe linie produktowe i zawierając kontrakty z klientami  z Polski i zagranicy. 

Nowy obszar działalności

Krynica Vitamin prowadzi również prace mające na celu uruchomienie drugiego segmentu działalności, obejmującego kosmetyki. Z założenia model biznesowy będzie odwzorowaniem obecnego modelu działania Spółki w części handlowej segmentu napojowego, w którym Spółka ma bogate doświadczenie. 

Zbudowanie mocnych kompetencji w segmencie kosmetyków i osiągnięcie pozycji zaufanego partnera wymaga czasu i mądrych inwestycji, przede wszystkim w kapitał ludzki. Nasz dział R&D tworzy receptury kosmetyków w odpowiedzi na zainteresowanie potencjalnych klientów.

Piotr Czachorowski, prezes Krynicy Vitamin SA

foto: Piotr Czachorowski, prezes Krynicy Vitamin SA (mat. prasowe)

Reklama