Ceny polskich śliwek drastycznie spadają. Rynek zalał tańszy towar z Mołdawii

Ceny polskich śliwek drastycznie spadają. Rynek zalał tańszy towar z Mołdawii

Sytuacja w handlu hurtowym śliwkami uległa pogorszeniu – donosi Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR). W ostatnich dniach zaobserwowano znaczący napływ importowanych śliwek z Mołdawii, co ma bezpośredni wpływ na cenę krajowych owoców.

Ceny śliwek w Polsce, zwłaszcza odmian w typie węgierki, dynamicznie zmieniają się w wyniku konkurencji z owocami sprowadzanymi zza granicy. Import z Mołdawii przekształcił krajobraz cenowy, obniżając je do poziomów, które jeszcze niedawno były trudne do wyobrażenia.

Mołdawskie śliwki deregulują ceny w Polsce

Obecnie cena za kilogram śliwek na rynku hurtowym oscyluje wokół 4,5-5 zł za kilogram. Wcześniej kosztowały one od 5 do 7 zł za kilogram – podaje WIR. Na jeszcze niższe odczyty cen powołuje się portal sadownictwo.com.pl. Według danych z 15 września br., ceny śliwek na giełdzie Bronisze wynosiły od 2,50 do 5,00 zł za kilogram. 

Powodem znacznego spadku poziomu cen śliwek na rynku hurtowym ma być znaczny napływ śliwek z Mołdawii. Jak podaje WIR, cena za kilogram importowanych owoców wynosi od 3 zł.

Ceny śliwek we wrześniu 2023

Spadki cen spowodowane znacznym importem tańszych mołdawskich śliwek wpłynął na cały rynek w kraju. Spadły zarówno ceny śliwek wielkoowocowych, które wynoszą obecnie od 3 do 4 zł za kilogram, jak też śliwek węgierek, które są sprzedawane w przedziale cenowym od 3 do 4,2 zł za kilogram. 

Śliwki są owocami, któryc zbiory odbywają się w sierpniu i trwają około 30 dni. Według danych WIR, cena hurtowa za kilogram śliwek węgierek w sierpniu wynosiła około 4-5 zł. Na początku minionego miesiąca ceny detaliczne śliwek wynosiły natomiast 6-10 zł za kilogram.


foto: stockadobe(Andrey)

Reklama