Rośnie obszar upraw ekologicznych. Rynek żywności eko napędza trzech liderów

Rośnie obszar upraw ekologicznych. Rynek żywności eko napędza trzech liderów

Powierzchnia światowych ekologicznych użytków rolnych cały czas rośnie i obecnie wynosi 76,4 mln hektarów ekologicznych użytków rolnych. Perspektywy rozwoju rynku żywności eko są bardzo dobre – mówi Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet S.A. Przyszłość rynku żywności ekologicznej ma być obecnie kształtowana przez trzy państwa, które to odpowiadają za największe udziały w segmencie. 

Jednym z głównych czynników napędzających rozwój branży żywności ekologicznej jest prawodawstwo Unii Europejskiej, zgodnie z którym do 2030 roku co najmniej 25% wszystkich upraw w UE ma być uprawami ekologicznymi. Wyniki tego zobowiązania stają się coraz bardziej widoczne. 

Rynek ekologicznej żywności na świecie 2023

Według najnowszego raportu The World Of Organic Agriculture 2023, globalna powierzchnia użytków rolnych przeznaczonych pod ekologiczne uprawy wynosi obecnie imponujące 76,4 miliona hektarów, w co wliczają się także obszary w trakcie procesu konwersji na rolnictwo ekologiczne.

Perspektywy rozwoju rynku żywności eko są bardzo dobre. Trendy idą w parze z założeniami Unii Europejskiej. Już teraz w UE są kraje, których obszar upraw ekologicznych jest na wysokim poziomie. Austria 26,5%, czy Estonia 23%.

Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet S.A.

Wartość globalnej sprzedaży żywności ekologicznej osiągnęła niemal 125 miliardów euro w 2021 roku, a największym rynkiem były Stany Zjednoczone, z wartością tego rynku wynoszącą niemal 49 miliardów dolarów. Kolejne miejsce zajęły Niemcy oraz Francja.

Wydatki na żywność ekologiczną. Szwajcaria na czele zmian?

Według najnowszych danych, europejskie kraje rozwinięte prowadzą, jeśli chodzi o średnie wydatki na żywność ekologiczną. Pierwsze miejsce w zestawieniu przysługuje Szwajcarii, której mieszkańcy wydają średnio 425 euro na tego rodzaju produkty.

Na kolejnych miejscach znajdują się Duńczycy (384 euro) oraz mieszkańcy Luksemburga (313 euro). W zestawieniu pięciu krajów z najwyższymi wydatkami na żywność ekologiczną znajdują się również Austria i Szwecja. Te kraje charakteryzują się także najwyższym udziałem żywności organicznej w całym rynku spożywczym.

Jak zauważa Sylwester Strużyna, to kraje o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego i świadomości ekologicznej są liderami w konsumpcji produktów ekologicznych. Jego zdaniem w najbliższym czasie dołączy do nich również Polska.

Jesteśmy przekonani, że w kolejnych latach wyższy poziom wydatków na bio żywność osiągną także kraje rozwijające się, w tym Polska, w której wydatki na bio żywność to obecnie około 9 EUR rocznie. Rosnące zainteresowanie produktami ekologicznymi widzimy w systematycznym wzroście sprzedaży. W pierwszym półroczu 2023 roku zanotowaliśmy wzrost sprzedaży o około 27% rok do roku.

Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet S.A.

foto: stockadobe(Михаил Решетников)

Reklama